Kalendarz  Liturgiczny:
OKRES  ZWYKŁY /  OKRES  ADWENTU

23  listopada  - Poniedziałek. Dzień powszedni

Adeli, Felicyty, Klemensa

24  listopada
  -
Wtorek. Dzień powszedni

Andrzeja, Jana, Flory

25  listopada
  -
Środa. Dzień powszedni albo

Wspomnienie dowolne św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy (zm. ok. 305 r.)

Katarzyny, Erazma, Aurelii

26  listopada
  -
Czwartek. Dzień powszedni.

Jana, Delfiny, Konrada, Sylwestra, Marcjana

27  listopada
  -
Piątek. Dzień powszedni

Waleriana, Wirgiliusza, Antoniego

28  listopada
  -
Sobota. Dzień powszedni

K o n i e c  O k r e s u   Z w y k ł e g o   i   k o n i e c   r o k u    l i t u r g i c z n e g o

Berty, Lesława, Zdzisława, Stefana

29  listopada
  -  1 Niedziela Adwentu

Błażeja, Fryderyka, Przemysława