LIST  PASTERSKI
na  Wielkanoc

AD 2015
Warszawa2015_01_20

Apel  Kościołów w Polsce
o  poszanowanie i  świętowanie niedzieli
Tydzień   Duchowości
S t a r o k a t o l i c k i e j

odbędzie  się  w  Holandii
z o b a c z   więcej...

Kalendarz  Liturgiczny
WIELKI  TYDZIEŃ  /  ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE
30  marca  -   Wielki  Poniedziałek

Anieli, Amelii, Joanna, Leonarda

31  marca
  -    Wielki 
Wtorek

Beniamina, Kornelii, Gwidona, Balbiny

01  kwietnia  -   Wielka  Środa


Grażyny, Zbigniewa, Ireny

02  kwietnia
  -  Wielki 
Czwartek  Wieczerzy  Pańskiej

Dzień  pierwszy  - 
C h r y s t u s     u k r z y ż o w a n y

Franciszka, Władysława

03  kwietnia
  -  Wielki 
Piątek

Dzień  drugi  - 
C h r y s t u s    p o g r z e b a n y

Ryszarda, Pankracego, Sykstusa

04  kwietnia
  -  Wielka 
Sobota

Dzień  trzeci  - 
C h r y s t u s  z m a r t w y c h w s t a ł y

Wacława, Izydora, Benedykta

05  kwietnia
  -  Niedziela Wielkanocna

U r o c z y s t o ś ć
Z m a r t w y c h w s t a n i a   P a ń s k i e g o


Ireny, Wincentego, Julianny