Alleluja !!!

LIST  PASTERSKI

na  Wielkanoc  AD 2014


Kalendarz  Liturgiczny

WIELKI  TYDZIEŃ
14  marca  -   Poniedziałek.

Wielki  Poniedziałek


Bereniki, Julianny, Justyny, Waleriana, Ludwiny

15  kwietnia
  -   
Wtorek.

Wielki  Wtorek

Bazylego, Anastazji, Wacławy, Teodora, Cezarego

16  kwietnia  -  
Środa

Wielka  Środa

Bernadetty, Kai, Benedykta, Julii, Kseni

Święte  Triduum  Paschalne  Męki,  Śmierci  i  Zmartwychwstania  Pańskiego


17  kwietnia
  - 
Czwartek.  Kończy się okres Wielkiego Postu

DZIEŃ  PIERWSZY      C h r y s t u s      u k r z y ż o w a n y

Wielki  Czwartek  Wieczerzy  Pańskiej

Adolfa, Roberta, Stefana, Rudolfa

18  kwietnia
  - 
Piątek. 

Wielki  Piątek  Męki  Pańskiej

Alicji, Apoloniusza, Bogusławy

19  kwietnia
  - 
Sobota. 

DZIEŃ  DRUGI       C h r y s t u s    P o g r z e b a n y


Wielka  Sobota

Leona, Leontyny, Tymona, Emmy, Adolfa

20  kwietnia
  - 
Niedziela.  Koniec  Triduum  Paschalnego

DZIEŃ  TRZECI   C h r y s t u s    Z m a r t w y c h w s t a ł y

Niedziela  Wielkanocna

Uroczystość  Zmartwychwstania  Pańskiego

Marcela, Czesława, Agnieszki, Teodora