Ks. Bp Franciszek Hodur (1866-1953)

"Pisma" t. 2

Spis treści:

Apokalipsa XX wieku

Na progu

Wstań

Wstecz albo naprzód


Przedmowa
ZESPÓL REDAKCYJNY
Warszawa, dnia 5 marca 1967 r.,
w 70 rocznicę zorganizowania PNKK.


Digitalizacja i opracowanie Jacek Dziarmaga

marzec 2020


Tom pierwszy zawierał opracowanie dziewięciu broszur bpa Franciszka Hodura, napisanych przed rokiem 1922. Niniejszy, tom drugi obejmuje dalsze pozycje ze spuścizny pisarskiej polskiego reformatora Kościoła opublikowana drukiem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej do roku 1940.

Pisma te różnią się zasadniczo od prac początkowych, o ile bowiem publikacje wcześniejsze odsłaniały genezę i cel istnienia Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, o tyle te cechuje głębsze przemyślenie, dążność do uzasadnień historycznych i dogmatycznych ideologii Narodowego Kościoła oraz polemika z przeciwnikami Kościoła Narodowego, odpieranie ich zarzutów, a nawet atak na szereg pozycji Kościoła Rzymskokatolickiego.

Uzasadnienie nazwy kościoła narodowego wynika m. in. z pozycji o charakterze społecznym i patriotycznym. Do nich należy przede wszystkim „Apokalipsa XX wieku". Widoczna jest tam dążność do powiązania religii katolickiej z konkretnymi potrzebami narodu polskiego zarówno na emigracji, zwłaszcza w USA, jak i w Polsce, powstałej do życia po wiekowej niewoli, opierającej — niestety — swój byt na kruchych i niepewnych podstawach, jakimi były burżuazja i wrogi interesom narodowym klerykalizm watykański. Bp Hodur przepowiada zupełnie trafnie już w 1930 roku upadek tego rodzaju ustroju. Całe dowodzenie bpa Hodura, cała jego argumentacja jest podporządkowana głównej tezie, którą stawia jako logiczną konieczność: „ w wolnym państwie — wolny i niezależny od zagranicy kościół".

Oczywiście, lista pism bpa Hodura na tym tomie się nie wyczerpuje. Jest jeszcze kilka broszur, dziesiątki artykułów problemowych, religijno-ascetycznych, kazań i obfita korespondencja. Wolno żywić nadzieję, że i one ujrzą światło dzienne i staną się w niedalekiej przyszłości miłą i pożyteczną lekturą nie tylko wyznawców Polskiego Kościoła Narodowego, ale i szerokiego kręgu sympatyków zarówno tego Kościoła, jak również osoby bpa Hodura.

OD  WYDAWCY