CZYTELNIA

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 90-lecie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

Rodzina 1987 19 W dniach 10—12 marca  1987 r., z inicjatywy Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, zorganizowane zostało w Jabłonnie k. Warszawy Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 90-lecie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

zobacz przebieg sympozjum: Dzień I  -  Dzień II  -  Dzień III
 

Oto referaty wygłoszone na sympozjum:

  1. Kościół Utrechcki, jego geneza, rozwój i znaczenie dla Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej  wygłosił ks. dr Fred Smit z Uniwersytetu w Utrechcie

  2. Kościół Utrechcki w dialogu  wygłosił arcybiskup Marinus Kok z Utrechtu (Holandia)

  3. Niezależny ruch religijny wśród Litwinów w Scranton na przełomie XIX i XX wieku oraz jego związki z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim  wygłosił ks. dr Jerzy Urbański z USA, wicerektor Seminarium Duchownego im. Savonaroli w Scranton i proboszcz Parafii Litewskiej w Scranton

  4. Ekumenizm Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kościoła Polskokatolickiego w Polsce  wygłosił ks. doc. dr Edward Bałakier

  5. Patriotyczne, prawnokościelne i doktrynalne więzi Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie z Kościołem Polskokatolickim w Polsce  wygłosił bp doc. dr hab. Wiktor Wysoczański