CZYTELNIA

Starokatolicyzm

Polskie wydanie


Urs Küry
"Kościół starokatolicki.
Historia, nauka, dążenia"
"Kościół Starokatolicki" Urs Kury
Urs_Kury_KosciolStarokatolicki

Bp prof. dr hab.  Wiktor Wysoczański 
wręczył  egzemplarz  książki  wdowie  po  Autorze, pani  Emmie Küry-Vogt
Wspomnienie
Urs Küry (1901-1976)
W 1966 r. ukazało się — jako III tom serii „Kościół świata" — jedyne w swoim rodzaju standardowe dzieło „Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia". Książka ta została przetłumaczona i opracowana naukowo pod kierunkiem bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego i ukazała się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w r. 1996.

 

 

 

Podstawowe dokumenty
Unii Utrechckiejwersja html...
Rodzina 2000  04
  1. Deklaracja Utrechcka Biskupów Kościołów Starokatolickich z 24 września 1889 roku;

  2. Umowa Biskupów Starokatolickich Zjednoczonych w Unii Utrechckiej;

  3. Regulamin Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

 

 

Wiktor Wysoczański

"Polski nurt starokatolicyzmu"

wersja html...


ZW Odrodzenie, 1977 r.
Wiktor Wysoczański "Polski nurt starokatolicyzmu" Ze "Wstępu":
Książka niniejsza jest pierwszą próbą całościowego ujęcia powstania i działalności PNKK w USA, Kanadzie i Brazylii oraz Kościoła Polskokatolickiego jako członków Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

 

 

Andreas Rinkel

"Starokatolickie Wyznanie Wiary"


wersja html...
"Rodzina" 2013  11 yjemy w czasach, w których znów wstrząsa się biblijnym obrazem Boga (...)."


Andreas Rinkel (1889-1979) - Arcybiskup Utrechtu w latach 1937-1970 w dziele swoim czyni rozważania nie jako dogmatyk-wykładowca ani teolog-naukowiec lecz jako biskup i wyznawca Kościoła Starokatolickiego.

Oto obszerne fragmenty jego dzieła zamieszczone w
"Rodzinie".

 

Wiktor Wysoczański

"Historyczne, teologiczne i prawnokościelne podłoże powstania starokatolicyzmu"


wersja  html...

Rodzina 2017  01
Ocena starokatolicyzmu wyłącznie na podstawie wydarzeń I Soboru Watykańskiego, bez uwzględnienia tła ogólnokościelnego i społeczno-politycznego, jest uproszczeniem problemu. Dlatego też koniecznym stało się nakreślenia kontekstu historycznego, w którym starokatolicyzm powstawał.

 

 

"Podstawy teologiczne eklezjologii starokatolickiej"


wersja html...
Rodzina 2011  01 Eklezjologia — nauka o Kościele, teologia Kościoła — to jedna z podstawowych dyscyplin teologicznych, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Kościoła; rozwija ona i umacnia naszą samoświadomość kościelną, spełnia też funkcje religijne, zbawcze. Teologia Kościoła jest koniecznym przygotowaniem do dialogu teologicznego z innymi Kościołami i światem.

 

 

"Czy biskup Franciszek Hodur był starokatolikiem?"


wersja html...
Rodzina 2012  05 Fragmenty referatu Bpa Wiktora Wysoczańskiego wygłoszonego w czasie sympozjum naukowego, zorganizowanego w Warszawie w 1986 r. z okazji 120. rocznicy urodzin Bpa Franciszka Hodura

 

 

Grzegorz Polak

"Nieznane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II. Okruchy z papieskiego stołu
", rozdział pt. Oj, Wiktor, Wiktor. Wydawnictwo m. Kraków 2011.

wersja html...
"Nieznane oblicze pontyfikatu" Grzegorz Polak, Wyd. M

Fragment książki:
"Dziennikarze, zajęci opisywaniem protestów przeciwko wizycie Ojca Świętego w Holandii, ignorują jego spotkanie ze starokatolikami. Może dlatego, że wszystkich starokatolików w Europie i Ameryce jest raptem 200 tys. A wiadomo, z małym nikt się nie liczy."

Książka wypełnia lukę w opracowaniach poświęconych pontyfikatowi Papieża Polaka. Przedstawia mało znane fakty i wydarzenia tego niezwykłego pontyfikatu.

 

Różności 100 lat Starokatolickiego Seminarium Uniwersytetu w Bonn  (Rodzina 2003  04)