WYSOCZAŃSKI  Wiktor

 bp  prof. dr  hab.

 

Działalność  naukowa,  dydaktyczna,
organizacyjno-administracyjna  i  ekumeniczna

 

 

  I.   Droga naukowa

 1. Droga naukowa

 2. Współpraca naukowa z Chrześcijańskokatolickim Wydziałem  Teologicznym  Uniwerytetu w Bernie.

 3. Działalność rektorsko - wydawnicza i promująca badania naukowe.

 4. Inicjator i organizator międzynarodowych sympozjów naukowych. 

 5. Współorganizator i uczestnik międzynarodowych i krajowych sympozjów i konsultacji.

 6. Wykłady gościnne.

   

 II.   Publikacje 

   A.   Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Monografie, studia i rozprawy.

 2.  Artykuły, recenzje i komunikaty naukowe.

 3. Prace popularnonaukowe i informacyjne.

 4. Tłumaczenia tekstów teologicznych.

   B.   Prace wykonane po uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Artykuły, monografie, prace popularnonaukowe.

 2. Tłumaczenia tekstów teologicznych i oświadczeń MKBS.

 III.   Promotor prac doktorskich, doktoratów honorowych, recenzent

 1. Prace doktorskie.

 2. Recenzent prac doktorskich.

 3. Recenzent pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego.

 4. Doktoraty honorowe.

  IV.   Współorganizator i uczestnik krajowych sympozjów naukowych.


   V.   Udział w międzynarodowych konferencjach i konsultacjach naukowych.