H I E R A R C H I A

 

mitra

Kościół przyjmuje starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego, który stanowią:

Diakonem kościoła jest mężczyzna, który otrzymał święcenia z rąk biskupa.

Kapłanem jest ten, kto otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza lub z rąk biskupa przez niego wskazanego.

Biskupem w Kościele Polskokatolickim jest kapłan wybrany przez Synod Ogólnopolski i konsekrowany przez trzech biskupów - członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Najwyższym organem Kościoła Polskokatolickiego w RP jest Synod Ogólnopolski zwoływany zgodnie z prawem Kościoła co 5 lat.

W okresie międzysynodalnym najwyższym organem jest Rada Synodalna Kościoła.

Przy Radzie Synodalnej działają:
Sąd Biskupi, Komisje Synodalne ( Rewizyjna, Prawa Kościelnego, Duszpasterska, Liturgiczna, Finansowo-Gospodarcza, Dialogu Ekumenicznego, Młodzieżowa, Kobiet, Programów Radiowych i Telewizyjnych).

Zespół ds. Dialogu Teologiczno-Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce - przewodniczącym ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego jest bp Marian Błażej Kruszyłowicz a ze strony Kościoła Polskokatolickiego jest bp Wiktor Wysoczański.

Władze Kościoła:

  Bp prof. zw. dr hab.  Wiktor Wysoczański    (Warszawa)

Biskup jest Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP , Ordynariuszem Diecezji Warszawskiej i Przewodniczącym Rady Synodalnej.

Ks. Infułat mgr Antoni  Norman   jest  Administratorem  Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej.

Ks. Infułat  mgr Stanisław  Bosy   jest Administratorem Diecezji Wrocławskiej.

Ks. mgr Marian Madziar  jest Kanclerzem Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego.

Siedzibą zwierzchnią władz jest Warszawa.

Adres Rady Synodalnej, Biskupa Zwierzchnika Kościoła, Sądu Biskupiego:

ul. Wilcza 31 lok. 16 C,  02-544 WARSZAWA
tel./fax  ( 22 )   621-52-05   tel. ( 22 )   622-12-05

e-mail: polskokatolicki@pnet.pl