Pierwszy  Synod  

Kościoła  Narodowego  w  Polsce


Warszawa

 
27, 28, 29 - VI - 1928 r.

 

   Pierwszy Synod Narodowego Kościoła w Polsce odbył się w Warszawie w hali Metodysko-Episkopalnego Kościoła położonej przy placu Zbawiciela.

 

Grupa delegatów i gości

 

   Synod poprzedziła Konferencja Księży Narodowych w Polsce, odbyta dnia 26-go czerwca, po uroczystym nabożeństwie do Ducha Św., w kaplicy Kościoła Narodowego przy ul. Płockiej. Obradom tej Konferencji przewodniczyli Księża Biskupi: Franciszek Hodur i Leon Grochowski. Tegoż dnia wieczorem zaczęli się zjeżdżać delegaci i goście z różnych stron Polski, którzy znaleźli gościnność w domach wyznawców Kościoła Narodowego w Warszawie.

   Na Synod przybyło 2 biskupów, oraz 3 przedstawicieli świeckich naszego Kościoła na wychodźstwie: ob. ob. Wysocki, Beker i Tuzik. Następnie 24 księży, 76 upełnomocnionych delegatów i delegatek z 30 parafii i filii parafialnych w Polsce. Dalej reprezentowane były bratnie Kościoły Chrześcijańskie w II Rzeczpospolitej: Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodyski, Kościół Liberalny i inne wyznania. Przybyli też z życzeniami posłowie sejmu i senatorzy, jak też delegaci z różnych instytucji i związków. Ogółem było na Synodzie obecnych przeszło 250 osób.

 

Biskupi Franciszek Hodur i Leon Grochowski z grupą duchowieństwa - księża:
  Stanisław Zawadzki, Władysław Faron,  Jakub Zielonka,  Marian Piechociński

 

   Otwarcie Synodu nastąpiło o godz. 11.oo  modlitwą zmówioną przez bp Hodura. Po przeprowadzeniu formalności wstępnych, Synod zbadał mandaty delegatów i ukonstytuował się. Do prezydium weszli jako przewodniczący Synodu: Księża Biskupi Hodur i Grochowski.; jako zastępcy: ks. Faron ( Zamość ), ob. Łysakiewiczowa ( Warszawa ), ob. Dorynek ( Grudziądz ), ob. Tacik ( Tarnów ). Na sekretarzy powołano księży: Zielonkę ( Żyrardów ), Walichiewicza ( Toruń ) i Goławskiego ( Jarocin ). Funkcję gospodarza pełnił ks. M. Piechociński, marszałkiem zaś został ob. Wacław Adamski.

  Synod jednogłośnie przez aklamację przyjął wyznanie wiary i zasady religijno-społeczne Kościoła Narodowego uchwalone na poprzednich Synodach na wychodźctwie, i wyraził przez powstanie cześć i uznanie biskupowi Hodurowi.  

   

   Z powodu choroby bp Bończaka Synod odwołał go z funkcji Kierownika Kościoła w Polsce, wybrał zaś jednogłośnie na stanowisko Biskupa Kościoła Narodowego w Polsce Leona  Grochowskiego. Biskup Grochowski zgodził się objąć kierownictwo Kościoła Narodowego w Polsce dopiero po zlikwidowaniu swych obowiązków w Ameryce. Aż do przyjazdu jego na stałe do Polski bp Hodur powołał na urząd Generalnego Wikariusza i Administratora Kościoła Narodowego w Polsce ks. proboszcza Władysława Farona z Zamościa.

 

bp Leon Grochowski

    Dokonano wyboru naczelnych organów Kościoła.

   W skład Naczelnej Rady Kościoła weszli jako członkowie księża: Piechociński ( Warszawa ), Jurgielewicz ( Tarnów ), Tomaszewicz ( Kraków ); oraz swieccy ob. ob.: poseł Świątkowski ( Zamość ), Jakub Hodur ( Kraków ), Helena Szeleścina ( Warszawa ). Zastępcy członkowie księża: Naumiak ( Tarnogóra ), Szczepkowski ( Borysław ), Kronenberg ( Wiśnicz ), i świeccy: ob. ob. Grędziak ( Jarocin ), Lewiński ( Bydgoszcz ), Janocha ( Krosno ).
   Sąd Kościelny stanowili księża: Jaeger ( Lipno ), Walichiewicz ( Toruń ), Hajduk ( Grudziądz ), oraz świeccy ob. ob. Łysakiewiczowa ( Warszawa ), Górecki ( Warszawa ), Wiśniewski ( Grudziądz ), Dziura ( Borysław ).

   Synod postanowił utworzyć ogólny fundusz diecezjalny Kościoła, na który składać się będą regularne ofiary kapłanów i świeckich wyznawców w Polsce i w Ameryce. Fundusz ten miał służyć na utrzymanie Seminarium, na wydawnictwa, pomoc ubogim księżom, parafianom.

   Ważnym problemem dla rozwoju Kościoła w Polsce jest wychowanie własnych kapłanów poprzez Seminarium, które, mocą decyzji Synodu,  Zarząd Kościoła ma przenieść z Krakowa do stolicy. Wszystkie zaś parafie Narodowe obowiązane są najmniej 2 razy do roku w czasie uroczystych nabożeństw urządzić zbiórki na koszta wychowania  naszych kapłanów.

   Synod przyjął gazetę "Polska Odrodzona" za urzędowy organ Kościoła Narodowego w Polsce. Wszyscy wyznawcy obowiązani zostali gazetę tę prenumerować i wszędzie ją rozpowszechniać, a także wspomagać wedle możności fundusz prasowy.

   Przed zamknięciem Synodu przemówił imieniem bratniego Starokatolickiego Kościoła Mariawitów ks. bp Jakub Pruchniewski.

zobacz ...

   

  Pierwszy Synod Kościoła Narodowego w Polsce zakończył się uroczystym nabożeństwem, które odprawił ks. bp Hodur i hymnem dziękczynnym "Ciebie Boże chwalimy".