Niezależny ośrodek kościelny w Buffalo-
Kościół Polskokatolicki w Ameryce Północnej

  

  Niezależny ośrodek kościelny w Buffalo genezą swą sięga nieporozumień licznie przybyłych do tej miejscowości Polaków z ks. Janem Pitassem, który sprzeciwiał się budowie nowego kościoła i erygowaniu drugiej parafii polskiej. 

 ks. Jan Pitass


   Wierni pod wpływem ks. Piotra Chowańca, bez pozwolenia biskupa, pobudowali drugi kościół, który wkrótce uległ zniszczeniu podczas burzy. 

 ks.  Antoni  Klawiter  
(
1839-1913)

   W wyniku starań ks. Antoniego   Klawitera i za zgodą Kongregacj Rozkrzewiania Wiary doszło w 1866 r. do pobudowania nowego kościoła i erygowania drugiej parafii polskiej 
pw. św. Wojciecha, to pozostał jednak żal i rozgoryczenie wśród poważnej części wiernych, spowodowane postawą ks. J. Pitassa. Właśnie ci wierni zdecydowali się na zorganizowanie parafii niezależnej w Buffalo, gdy w dniu 2 lutego 1895 r., czyli w święto Matki Boskiej Gromnicznej, zdążając do kościoła z gromnicami zostali rozpędzeni przez policję. Pierwsze nabożeństwo dla niezależnych odprawił 
ks. F. Kołaszewski  ( 8 sierpnia 1895 r.).

   W stosunkowo krótkim czasie, na zakupionym przez wiernych placu, wzniesiono murowany gmach z kościołem na piętrze i pomieszczeniami na dole przeznaczonymi na szkołę parafialną, a gdy budynek ten okazał się za mały, postawiono drugi, drewniany. Pierwszym proboszczem tej parafii był ks. A Klawiter, lecz zmuszony pogróżkami strony przeciwnej potajemnie opuścił parafię w nocy. W tej sytuacji ks. F. Kołaszewski z Cleveland doradził komitetowi parafialnemu sprowadzenie na swego proboszcza ks. Stefana Kamińskiego z Freeland (Pa). 

 

Ks. Stefan  Kamiński

   Ks. Stefan Kamiński objął parafię w kwietniu 1896, a już we wrześniu tegoż roku zwołano do Buffalo zjazd przedstawicieli niezależnych parafii, w którym uczestniczyło ok. 50 delegatów. Zgromadzenie to, nazywane niekiedy przez grupę buffalowską synodem, wybrało ks. S. Kamińskiego na biskupa, co praktycznie oznaczało uformowanie się kolejnego niezależnego ośrodka kościelnego z siedzibą w Buffalo.

   Wobec niemożności otrzymania sakry biskupiej z rąk biskupów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej, elekt Stefan. Kamiński przyjął ją z rąk bpa Rene Vilatte'a w dniu 20 marca 1898 r. w katedrze pw. Matki Boskiej Różańcowej w Buffalo. Obaj wymienieni biskupi pozostawali  w łączności z biskupami starokatolickimi i reprezentowanymi przez nich Kościołami.

Bp Stefan  Kamiński, 
Bp Joseph  Renev  Vilatte -
siedzi,
Bp Paolo  Miraglia - Gulotti

     Ośrodek kościelny w Buffalo, noszący nazwę Kościół Polskokatolicki w Ameryce Północnej bądź też Kościół Niezależny w Ameryce Północnej, nie zdołał sformułować konstruktywnego programu religijno - społecznego i nie odegrał poważnej roli w utrwalaniu ruchu niezależnego. Ustępował ośrodkowi chicagowskiemu także pod względem ilościowy. 

   W 1902 r. ośrodek  w Buffalo liczył ok. 35 tyś. wiernych skupionych w 14 parafiach, nad którymi opiekę duszpasterską sprawowało 13 duchownych.


   Po śmierci bpa S. Kamińskiego (19 września 1911r.) jego parafie przyłączyły się 
do uformowanego już wówczas ośrodka w Scranton. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Buffalo, gdzie mieściła się siedziba biskupa, uczyniła to dopiero w 1915 roku.

 


Bp Stefan  Kamiński
(
1893-1911 )

      

bp Walenty Gawrychowski
(
1870-1934)

   Bp F. Hodur na proboszcza tej nowej swojej placówki wyznaczył ks. Gawrychowskiego.  

 

   W  1927 r. urząd proboszcza przejął ks. Jan Jasiński, którego z czasem obrano na biskupa i konsekrowano w Scranton (1928 r.).  Odtąd datuje się początek nowej diecezji, którą bp Jasiński kierował do samej śmierci w 1951 r.

bp Jan Zenon Jasiński
(
1888-1951)

 

 

Bp  Jan  Jasiński
 w otoczeniu księży biskupów i proboszczy
(
na zdjęciu widoczni są:
biskupi   F. Hodur,  W. Gawrychowski  i  L. Grochowski;
księża  Józef  Padewski,  Stanisław  Cybulski,  Teofil  Czarkowski,
Jan  Wróblewski,  Edward  Abramski,  Jan  Zięba, 
Walenty  Januszewski  i  August  Krauze )

   

 Bp   Józef   Leśniak
   We wrześniu 1951 r. kierownictwo diecezji przejął kolejny Ordynariusz - 
bp Józef Leśniak, przy czym parafią katedralną zarządzał ks. senior Tadeusz F. Zieliński 

 

 

 


Konsekracja  ks. bp Józefa  Leśniaka  w  1937 r.
(
główny koneskrator bp F. Hodur,
współkonsekratorzy biskupi:
L. Grochowski,  J. Jasiński )

 

 

 

Instalacja  bp  Józefa  Leśniaka 
na  proboszcza  parafii Katedralnej
pw.  Matki  Boskiej  Różańcowej
i Ordynariusza  Diecezji  Buffalo-Pittsburgh
03. 06. 1951 r.

 

bp Tadeusz  Zieliński

  

We wrześniu 1945 r. odbył się w Buffalo-Pittsburgh  IX Synod Powszechny Kościoła Narodowego, w którym udział wzięli również przedstawiciele Kościołów Starokatolickich z Europy.

 

Katera
pw.  Matki   Boskiej
Różańcowej

182  Sobieski  Street
Bufallo,  N.Y.

 

   Dzisiaj diecezją Buffalo - Pittsburgh kieruje bp Tadeusz S. Pepłowski.