Godło Kościoła Polskokatolickiego
Katedra
Wierni
Hierarchia
Ustrój
Struktura
Z życia Kościoła
Z życia naszych parafii
Ogłoszenia
"Rodzina"
Nasze Radio
Starokatolicyzm
Ekumenia
Kościoły w U.E.
Ludzie Kościoła
Linki


Pisarze, działacze i publicyści starokatoliccy

 

 

 

 Podstawę tej bibliografii stanowiło opracowanie ks. Constantina Neuhausa (Bazylea) z 1935 roku, które ukazało się w serii „Ekklesia" (Bibliographie des Altkatholizismus,  w: Friedrich Sigmund-Schultze, Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirchen. 11. Lieferung: Die altkatholischen Kirche,  Gotha 1935, s. 114-148.). 

   W pierwszym wydaniu dzieła bpa Ursa Küry'ego (Die Altkatholische Kirche. Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen. Kirchen der Welt 3,  Stuttgart 1966, ss. 498. ). bibliografia została uzupełniona o pierwszy rozdział pt. „Literatura o historii i nauce Kościoła Utrechtu", który przygotował ks. prof. dr Jan Visser (Amersfoort). Natomiast od ks. Petera Hohlera (Berno) pochodzi dalsze uzupełnienie oraz częściowe przepracowanie bibliografii ks. C. Neuhausa. Do wydania drugiego (i niezmienionego trzeciego), wydawca - ks. prof. dr Christian Oeyen (Bonn) - oraz ks. prof. dr Jan Visser (Utrecht) i ks. Peter Hohler (St. Gallen) postarali się o ponowne przepracowanie i uzupełnienie bibliografii. Polskie wydanie ks. prof. dr Urs von Arx (Berno) gruntownie przeredagował.

   Wraz z nowym podziałem dokonano przeredagowania i uzupełnienia bibliografii. Maja Weyermann (Berno) w swej pracy (licencjat teologii) tak rozszerzyła dane bibliograficzne, że odpowiadają one wymaganiom bibliografii naukowej; uzupełniła dane dotyczące dawniejszych i nowszych autorów oraz poniosła główny ciężar uzupełnienia bibliografii. Ks. prof. Jan Visser (Utrecht/Zeist) i teolog dypl. Angela Berlis (Bonn/Arnhem) opracowali uzupełnienia od 1977 r., odnoszące się do autorów holenderskich i niemieckich. Polski wydawca zadbał także o odpowiednie uwzględnienie autorów polskich i amerykańskich. Główny ciężar prac ponieśli: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański i dr Marek Ambroży nauczyciele akademiccy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie). 

   W wydaniu internetowym niniejszej bibliografii układ, ilustracje zdjęciami, opatrzenie linkami i uzupełnień dokonał mgr Jacek Dziarmaga (autor strony internetowej Kościoła Polskokatolickiego).

   W celach informacyjnych ks. prof. dr Urs von Arx podaje jeszcze niektóre bibliografie, wcześniejsze od sporządzonej przez C. Neuhausa:

Zweites Bücherverzeichnis und Statuten der Altkatholischen Badischen Konferenz-Bibliothek („Drugi spis książek oraz statut Badeńskiej Starokatolickiej Biblioteki Konferencyjnej"), Karlsruhe 1885, ss. 34;

Friedrich Lauchert, Bibliographie der Christkatholischen Kirche der Schweiz („Bibliografia Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii"), Bibliographie der Schweizerischen Landeskunde („Bibliografia Krajoznawstwa Szwajcarskiego"), Fascikel (plik) V 10 e y, Bern 1893, ss. 30.

Wilhelm Schirmer, Kurzer Wegweiser durch die alt-katholisch-apologetische Literatur („Krótki przewodnik po starokatolickiej literaturze apologetycznej"), Bonn 1909, ss. 26.

Systematisches Verzeichnis alt-katholischer wissenschaftlicher Literatur ("Systematyczny wykaz starokatolickiej literatury naukowej") z komentarzami - wydał Wolfgang Krahl, w: AKID 6 (1964), s. 754-786 = nr 86.