Ogłoszenia

BISKUP  PROF.  ZW.  DR  HAB.  WIKTOR  WYSOCZAŃSKI
ZWIERZCHNIK  KOŚCIOŁA  POLSKOKATOLICKIEGO  W  RP
PRZEWODNICZĄCY  RADY  SYNODALNEJ


ul. Wilcza 31 lok. 16C, 00-544 WARSZAWA
tel/fax 22-621-52-05, tel. 22-622-12-05


L.dz. 158/IX/Zw/2014                                                                                                                     Warszawa, dnia 10.09.2014 r.

 

Do Księży Proboszczów Parafii

 Kościoła Polskokatolickiego w RP

 


Drodzy Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym,

W dniach od 29 września do 3 października 2014 r. delegaci naszego Bratniego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanady zgromadzą się na obradach XXIV Generalnego Synodu w Erie, Pensylwania, USA.

W tym tak ważnym czasie dla PNKK bądźmy z Nimi w duchowej łączności.

W związku z powyższym zachęcam Księży Proboszczów, aby wraz z wiernymi w niedzielę 28 września 2014 r. na zakończenie Mszy Świętych wznieśli gorące modlitwy przyczynne do Ducha Świętego prosząc o błogosławieństwo i łaski dla naszych Braci za oceanem, aby obrady i postanowienia XXIV Generalnego Synodu PNKK były owocne i mobilizujące do misji na następne lata zgodnie z dziedzictwem światłej pamięci bp. Franciszka Hodura, wspólnego ojca i założyciela naszych Narodowych Kościołów.

Szczęść Boże

Bp Wiktor Wysoczański