Godło Kościoła Polskokatolickiego
Katedra
Wierni
Hierarchia
Ustrój
Struktura
Z życia Kościoła
Z życia naszych parafii
Ogłoszenia
"Rodzina"
Nasze Radio
Starokatolicyzm
Ekumenia
Kościoły w U.E.
Ludzie Kościoła
Linki

Wyrok w sprawie Zdrojewski - Rybka

		  					Gdańsk 4 VIII 2010
Jacek Adam Zdrojewski
 al. Niepodległości 690/15 
91-955 Sopot
							
							Kościół Polskokatolicki w RP
							Warszawa   


 Zwracam się z uprzejmą prośbę o umieszczenie na stronie internetowej
 WWW.polskokatolicki.pl wyroku Sądu Rejonowego w Sopocie II wydziału
 karnego z dnia 16 IV 2010 sygn. Akt. II W 195/10/D dotyczącego
 rozsyłania korespondencji droga elektroniczną przez Tomasza Rybkę i
 posługiwania się moim imieniem nazwiskiem i funkcjami, które między
 innymi szkalowały Kościół Polskokatolicki i Jego Władze Zwierzchnie.
 
 
 Jacek Adam Zdrojewski
 

Wyrok sądowy