Ogłoszenia ,  Listy ,  Komunikaty

Kościoła Polskokatolickiego w RP

 

 

 Informacja  MEN w sprawie zmian organizacji lekcji religii kościołów mniejszościowych

 

"Do Wszystkich zainteresowanych ..." - pismo Biskupa Anthony'ego Mikovsky'ego

 

Pisma Pierwszego Biskupa PNKK w USA i Kanadzie potwierdzające jedność między naszymi Kościołami

 

 

INFORMACJA - na stronie pnkk.pl ukazał się tekst  ...

 

Audycje  radiowe  Kościoła  Polskokatolickiego w RP w 2014 roku

 

Programy  nauczania  religii  polskokatolickiej  w  szkołach

 

Komunikat  Rady  Synodalnej  Kościoła  Polskokatolickiego  w  RP

 

 

Komunikat
o  XXIII  spotkaniu  ekumenicznym  Kościoła  Polskokatolickiego  i  Rzymskokatolickiego
z 10.07.2007 r.  w  Konstancinie

 

 

Rozłamowa  parafia  w  Kościele  Polskokatolickim  (KPK)  w  Polsce
/ "Rodzina" nr 1-2008 r./

 

 

Komunikat
w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27.02.2007 r.