Z życia Kościoła

Inauguracja roku akademickiego 1994/95 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Warszawa_ChAT1994_10_04 W dniu 4 października 1994 roku odbyła się inauguracja roku akad. 1994/95 w ChAT. W tym roku po raz czterdziesty rozpoczęła działalność naukowo-dydaktyczną ta jedyna w naszym kraju uczelnia, kształcąca duchownych i katechetów Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne, odprawione przez przedstawicieli trzech sekcji: starokatolickiej, prawosławnej i ewangelickiej.

Po nabożeństwie, za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele Senatu z J.M. bpem prof. dr. hab. Wiktorem Wysoczańskim — rektorem Akademii na czele oraz przedstawiciele innych wyższych uczelni. Uroczystość rozpoczął Rektor ChAT, który przywitał wszystkich przybyłych gości: zwierzchników Kościołów, przedstawicieli innych uczelni, korpusu dyplomatycznego, reprezentantów władz państwowych, a szczególnie pracowników i studentów Akademii.

Następnie J.M.  bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański wygłosił przemówienie, w którym m.in. powiedział: „Rozpoczynamy 40 rok działalności
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest rzeczą paradoksalną, że ... - pełny tekst

Po przemówieniu Rektora nastąpiła immatrykulacja studentów, a następnie ks. prof. dr hab. Marian Bendza wygłosił wykład inauguracyjny na temat Unii Brzeskiej.

Uroczystość inauguracji zakończono wspólnym odśpiewaniem "Gaudeamus igitur".

Warszawa_ChAT1994_10_04 Immatrykulacja studentów
Uczestnicy inauguracji nowego roku akademickiego w ChAT
Warszawa_ChAT1994_10_04