Z życia naszych parafii
60 lat Parafii Matki Bożej Wniebowziętej
Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie (1937 - 1997

Lista wyróżnionych "Serce dla serc"

  zobacz    przebieg  uroczystości ...
I. Ekumenizm
 1. Agnieszka Klecha (Lublin)
  Absolwentka UMCS (Lublin). W roku 1996 napisała pracę magisterską — „Socjologiczna monografia lubelskiej parafii Kościoła Polskokatolickiego".

 2. Prof. Hieronim Kubiak (Uniwersytet Jagielloński — Kraków)
  W 1970 roku wydał pracę naukową — „Polski Narodowy Katolicki Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1897-1965. Jego społeczne uwarunkowania i społeczne funkcje".

II. Służba dzieciom
 1.  Prof. Hilary Koprowski (Uniwersytet Jeffersona, Filadelfia, USA)
  Jeden z wynalazców szczepionki przeciwko chorobie polio (Heine-Medina), który w latach 1959/60 przekazał ją 9 milionom dzieci polskich.

III. Ratowanie życia
 1. Janina Ochojska (Warszawa)
  Kieruje Polską Akcją Humanitarną. Organizuje pomoc dla innych narodów i Polaków za granicą (Bośnia, Kazachstan itd).

 2. Hrabia Jan Zamoyski (Warszawa)
  W czasie II wojny światowej ratował dzieci i dorosłych — mieszkańców Zamojszczyzny.

 3. Bazyli Chmielewski (Lublin)
  W czasie II wojny światowej ratował Żydów przed zagładą.

 4. Dr Stanisław Burzyński (USA)
  Polak, Lublinianin, ratowanie nowoczesną metodą ludzi chorych na nowotwory.

IV. Życie małżeńskie i rodzinne
 1. Jadwiga i Hilary Turscy (Lublin)  50 lat małżeństwa.

 2. Krystyna i Aleksander Nadolni (Lublin)  50 lat małżeństwa.

V. Rozsławianie imienia Polski
 1. Wojciech Siemion (Petrykozy)  50 lat działalności artystycznej.

 2. Stanisław Leszczyński (Lublin)
  Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS — Lublin. 50 lat działalności artystycznej.

 3. Prof. Edward Olszewski (UMCS — Lublin)
  Prace naukowe poświęcone emigracji polskiej a szczególnie Polonii w Danii.

 4. Stanisława Przybylska (Szczawnica)
  Piosenkarka, swoim talentem raduje serca Polaków w Kraju i za granicą.
Ofiarodawcy świec jubileuszowych: I. (1937-1942) ks. Bogusław, Elżbieta i Kamil Wołyńscy, II. (1942-1947) Maria i Jolanta Bujko,
III.(1947-1952) Wiesław Dederko z Rodziną, IV. (1952-1957) Maria i Franciszek Kowalczykowie,
V. (1957-1962) Jarosław, Joanna, Dorota i Gabriel Raczkiewiczowie, VI. (1962-1967) Regina Domańska, VII. (1967-1972) Wanda i Ludwik Łulasiewiczowie, VIII. (1972-1977) Emilia Starościak,
IX. (1977-1982) Albina Bojba, Regina Sawa, Stanisława Naumiuk, X. (1982-1987) Janina, Józef, Michał Forysiowie, XI. (1987-1992) Barbara Romanowska, XII. (1992-1997) Jadwiga i Hilary Turscy.