Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP, 30 czerwca 1998 r. - Warszawa

Braterskie pozdrowienia w imieniu Biskupów, Kapłanów PNKK w USA i Kanadzie

  zobacz:  Przebieg  obrad  Synodu

 

Czcigodny Księże Biskupie Wiktorze Wysoczański
Czcigodni Księża Biskupi Drodzy Bracia i Siostry — Delegaci Synodu Kościoła Polskokatolickiego


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus


Jako Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie chcę wyrazić braterskie pozdrowienia w moim imieniu, jak również w imieniu naszych Biskupów, Kapłanów i wiernych całego naszego Kościoła dla Świętego Synodu, dla Biskupów, Kapłanów i całej społeczności Kościoła Polskokatolickiego.
Prosimy w naszych modlitwach Wszechmogącego Boga o błogosławieństwo dla polskiego Kościoła i całego Narodu. Wyrażamy nadzieję, że Synod Kościoła Polskokatolickiego inspirowany przez Ducha Świętego osiągnie zamierzone cele, ku chwale i pożytkowi Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Naszym pragnieniem jest aby ten Synod zjednoczył jeszcze bardziej całą wspólnotę Biskupów, Kapłanów i wiernych Kościoła Polskokatolickiego. Bądźmy pomni słów Świętego Pawła, który pisał w liście do Koryntian, „Przeto upominam was, bracia, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli" (1 Kor, 1, 10).
Drodzy Bracia i Siostry, jest faktem, że Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kościół Polskokatolicki są bratnimi Kościołami, ponieważ tak wiele nas łączy. Kościół w Stanach Zjednoczonych został zorganizowany przez emigrantów z Polski. To pierwsze pokolenie emigrantów, organizując Kościół, starało się zachować katolicką wiarę, polską kulturę i obyczaje.
Nie muszę wam przypominać, że Kościół w Polsce został zorganizowany przez misjonarzy, którzy z polecenia Ks. Bp. Franciszka Hodura przybyli do Polski zza oceanu.
Kościół w Ameryce wielce ceni to wszystko co odziedziczył po swych praojcach. My w naszym Kościele nie odrzuciliśmy liturgii, hymnów i śpiewu w zamian za coś nowego, kiedy młode pokolenia wiernych Kościoła adaptowały się do nowych warunków i przechodziły transformacje. Pielęgnowaliśmy polskie tradycje, które stały się cząstką życia naszego Kościoła, który obecnie obejmuje wiernych z różnych grup etnicznych.
Czcigodni Biskupi, Drodzy delegaci i delegatki Synodu, Kościoły nasze są żywą cząstką Powszechnego Kościoła. Polsko-Narodowy Katolicki Kościół w Ameryce i Kanadzie prowadzi już od czternastu lat dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. W okresie tym osiągnęliśmy znaczący postęp w wielu ważnych dziedzinach życia obu Kościołów. Mamy dobre stosunki między duchowieństwem i wiernymi naszych Kościołów.
Wiadomo nam, że i Kościół Polskokatolicki rozpoczął dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. Wyrażamy nadzieję, że rozmowy będą owocne, nastąpi postęp i wzajemne zrozumienie w duchu wezwania Chrystusa „aby wszyscy stanowili jedno" — J 17, 21.
Pamiętajmy, że jedyne Kościoły Unii Utrechckiej, które obecnie prowadzą dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, to Polsko-Narodowy Kościół Katolicki oraz bratni Kościół Polskokatolicki. To nie wymaga dalszego wyjaśnienia.
Ubolewamy jednak, że jedność w Unii Utrechckiej została podważona przez jednostronne postępowanie pewnych społeczności kościelnych. Nie możemy w dobrej wierzy zaakceptować tych decyzji. Widzieliśmy bowiem skutki podobnych kroków w Kościele Episkopalnym w Stanach Zjednoczonych, kiedy ten Kościół złamał odwieczną tradycję i wprowadził innowacje. Tysiące wiernych i kapłanów opuściło ten piękny Kościół i utworzyło liczne niezależne anglikańskie parafie. A wielu z tych, którzy pozostali, zmusza się do zaakceptowania praktyk, które gwałcą zasady ich katolickiej wiary.
Jako stosunkowo małe Katolickie Kościoły, musimy być świadomi naszych wspólnych teologicznych zasad wiary przyjętych przez wszystkie wielkie Kościoły Wschodu i Zachodu. Nie powinniśmy powodować sytuacji, gdzie kapłaństwo i sakramenty mogą być kwestionowane. Nasza apostolska sukcesja i nasza wiara pochodząca od Apostołów jest istotą katolickości naszych Kościołów. Te podstawowe zasady nie mogą być zagrożone tylko dlatego, że innowacje teologiczne są w pewnych kołach nauczane.
Pamiętajmy, że Kościoły Starokatolickie powstały dlatego, że Kościół Katolicki Zachodu wprowadził dogmaty w czasie Pierwszego Soboru Watykańskiego. Pragnieniem organizatorów Kościołów Starokatolickich było utrzymanie katolickiej wiary niepodzielonego Kościoła pierwszego milenium.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, wierzymy, że Polsko-Narodowy Katolicki Kościół pogłębiać będzie braterskie więzy z Kościołem w Polsce. Naszym dążeniem jest kontynuowanie pomocy materialnej Kościołowi w Polsce na miarę naszych możliwości i do czasu, kiedy Kościół w Polsce będzie samowystarczalny.
Księże Biskupie Zwierzchniku Wiktorze, jesteśmy z Tobą i Kościołem Polskokatolickim w naszych modlitwach w czasie tego ważnego Synodu. Prosimy o łaski i asystencję Ducha Świętego dla Synodu i Kościoła. Niech ten Synod sprawi, że cały Kościół Polskokatolicki stanie się silnym ciałem Kościoła Chrystusowego, w którym Biskupi, Kapłani i wierni zjednoczeni duchem Prawdy i Pracy razem będą kontynuować budowę tego wielkiego dzieła.
Niech Bóg Wszechmogący was błogosławi i darzy swymi łaskami.

Biskup Jan F. Swantek

Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła


Scranton, PA, 22 czerwiec 1998 r.