Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego w RP, 30 czerwca 1998 r. - Warszawa

Bp Hans Gerny przekazał uczestnikom Ogólnopolskiego Synodu pozdrowienia
od Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii
oraz od Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich

 
zobacz:  Przebieg  obrad  Synodu


Drodzy Bracia w Biskupstwie,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Mam wielki zaszczyt przekazać Synodowi życzenia w imieniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i jej przewodniczącego, Arcybiskupa Utrechtu, Antoniusa Jana Glazemakera. Cieszę się z tego, że mogę być tu wśród Was jako przedstawiciel Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Cieszę się także z tego powodu, że mogę tu przebywać jako Biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii. Wiecie zapewne, że stosunki między Kościołem Chrześcijańskokatolickim w Szwajcarii a Kościołem Polskokatolickim są zarówno stare, jak i niezwykle intensywne. Pierwszy polski biskup w Stanach Zjednoczonych, bp Antoni Kozłowski, został konsekrowany w Szwajcarii przez bpa Edwarda Herzoga, natomiast drugi polski biskup — Franciszek Hodur — został konsekrowany w Utrechcie, przy asyście bpa Edwarda Herzoga. Wskazuje to na ścisłe więzi Polski z Bernem i Utrechtem.
I jeszcze coś innego napełnia mnie radością: zakończył się nieszczęsny podział między Europą Zachodnią i Wschodnią. Przypominam sobie dokładnie mój pierwszy pobyt w Warszawie na początku lat osiemdziesiątych. Był to okres stanu wojennego w Polsce. Panował wówczas depresyjny, wręcz chorobliwy nastrój — nie odczuwałem żadnej radości życia, właściwie jedynie rezygnację. Teraz, gdy przybywam do Warszawy, odczuwam to, co stanowi europejską tradycję; mianowicie to, że Polska stanowi ważny składnik Europy. Cieszę się, że ten europejski nastrój odczuwa się w Kościele. Wasz Kościół należy do Europy.
Cieszę się także z tego powodu, że wśród nas jest biskup Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Nasze kontakty i dobre stosunki z Kościołem prawosławnym sięgają najdawniejszych czasów, często korzystaliśmy z jego pomocy. Cieszę się także, że wśród nas jest biskup Kościoła rzymskokatolickiego. Wiemy, jak ważne są stosunki między naszymi Kościołami. W Szwajcarii od ponad 30 lat mamy bardzo dobre i intensywne kontakty z Kościołem rzymskokatolickim. Prowadziliśmy bardzo owocny dialog, ale do tego niezbędny jest czas i cierpliwość. Życzę Wam w Polsce tego samego, przy pomocy Ducha Świętego.
Życzę Synodowi dobrych, owocnych obrad, inspirowanych Duchem Świętym. Nie wątpię, że będziecie postępowali dalej słuszną drogą. Widzę, jak Wasz Kościół otworzył się w ostatnich latach, jestem rad z tego powodu. Mieliście siłę wyrzucić za burtę zbędne starocie a zachować to, co najcenniejsze. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Biskup Hans Gerny

Zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii
Reprezentujący
 Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich