Z żałobnej karty

Kościół Polskokatolicki żegna swojego kapłana

śp. Ks. Tomasz Wójtowicz (1939-1998)

"Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali
i niezachwiani, zajęci ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu"
  (1 Kor. 18,15)
Warszawa1998_08_26 Warszawa1998_08_26


Duchowieństwo Kościoła Polskokatolickiego oraz bratnich Kościołów
w prezbiterium katedry warszawskiej
Pogrzeb Ks. Infułata dra Tomasza Wojtowicza odbył się w środę, 26 sierpnia 1998 r. Uczestniczyli w nim księża biskupi, liczni kapłani, przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich, wierni parafii katedralnej, delegacje wiernych z innych parafii, rodzina Zmarłego, przyjaciele.

Mszy Świętej koncelebrowanej oraz ceremoniom żałobnym przewodniczył bp Zygmunt Koralewski — sufragan wrocławski. Współkoncelebrowali: ks. inf. Stanisław Bosy — Sekretarz Rady Synodalnej, ks. dziek. Stanisław Muchewicz, ks. dziek. Henryk Dąbrowski, ks. prob. Jerzy Białas.
Po Ewangelii egzortę wygłosił Zwierzchnik Kościoła, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Wyraził w niej głęboki żal z powodu tej tak nagłej i niespodziewanej śmierci, która stanowi ogromną i bolesną stratę dla całego Kościoła Polskokatolickiego.
Następnie wyrazy współczucia przekazali przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Wyrazy serdecznego żalu i współczucia nadesłał także Pierwszy Biskup Jan Swantek z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce.
O
brzęd pożegnania na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze „D", gdzie spoczywają duchowni i wierni naszego Kościoła, odprawił Ks. Biskup Zwierzchnik.
Zmarłego Kapłana — w imieniu Kościoła i społeczności parafialnej — pożegnał bp Tadeusz Majewski, mówiąc m.in.: „Odszedł do Pana od nas Kapłan, który całym swoim życiem, swoją posługą dla Kościoła wiernie wypełniał słowa przytoczone na wstępie z Listu do Koryntian. Był pełen pokory wobec Boga i Kościoła, w którym żył i pracował, który był Jego Kościołem, któremu oddał wszystkie swoje talenty, zarówno jako kapłan, jak i ojciec swojej rodziny. Zawsze był pełen energii i zapału. Z radością wypełniał swoje obowiązki, głosił Słowo Boże. Takim zawsze pozostanie w naszej pamięci. Żegnamy Cię, Księże Tomaszu, słowami z Księgi Objawienia Św. Jana Apostoła: „Ja Jan, usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz błogosławieni już teraz, którzy w Panu umierają, zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny idą razem z nimi" (Ap 14, 13).
Warszawa1998_08_26

J.E. Zwierzchnik Kościoła bp prof. Wiktor Wysoczański wygłasza żałobną egzortę
Warszawa1998_08_26

Modlitwy przy katafalku

Warszawa1998_08_26

"...do ziemi wraca, co z ziemi wzięło początek
...a duch wraca do Boga"

Warszawa1998_08_26

Warszawa1998_08_26

Warszawa1998_08_26
     

 

ks. Tomasz Wójtowicz

Mario
cud się dokonał
Żyjesz
choć Twoje serce
nie bije
Dzisiaj
mówi i obejmuje Ciebie
katedrą
i śpiewanymi w niej Mszami
Usłyszysz go w organach
gdzie z Bachem
miał spotkania
Na Powązkach
drzewa otulą jego serce
a Biskup Męczennik
zaprosi do wspólnej
wiecznej celebry
Mario
płacz
Niech płyną łzy
oczyszczając wszystko
i wtedy usłyszysz
synami
przedłużyłaś moje dni
Dziękuję Ci
Mario
ks. Infułat Bogusław Wołyński
Marii Wójtowicz, żonie zmarłego ks. Infułata dra Tomasza Wojtowicza, Wikariusza Generalnego Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego, proboszcza parafii katedralnej.
Lublin — Warszawa, dzień pogrzebu, 26.VIII.1998 A.D

 

ks. H. D.