Z życia naszych parafii

Srebrny jubileusz kapłaństwa

W dniu 14 czerwca 2003 r., w parafii pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich miała miejsce miła uroczystość. Ks. proboszcz Roman Jagiełło obchodził 25-lecie kapłaństwa. We Mszy św. uczestniczyli wszyscy kapłani z dekanatu sanockiego, na czele z ks. dziek. Ryszardem Rawickim oraz ks. prob. Janusz Świtalski z Tarnowa, który wygłosił okolicznościową homilię. Łęki Dukielskie2003_06_14.

Pomimo powszedniego dnia, była to bowiem sobota, przyszło do kościoła (na godzinę 17) wielu wiernych, aby pomodlić się w intencji swojego Duszpasterza. Ksiądz Jubilat, który osobiście celebrował Eucharystię, podziękował wiernym i wszystkim duchownym z dekanatu za liczne przybycie. Podkreślił też, że jest wdzięczny łęczańskiej wspólnocie za to, że go przyjęła przed 8 laty jako swego duszpasterza, i że dzięki temu właśnie tutaj może obchodzić swój jubileusz. Zauważył też, na marginesie, że kapłan przeważnie świętuje tylko 25-lecie swego kapłaństwa, gdyż złotego jubileuszu albo nie dożyje, albo jest już na emeryturze poza parafią.

Nastąpiło kapłańskie curriculum vitae, w którym Celebrans przypomniał, z jakiej parafii pochodzi, gdzie i kiedy przyjął święcenia, w jakich parafiach pracował — zakończone fragmentem wiersza o kapłaństwie:

Własnego kapłaństwa się boję,
Własnego kapłaństwa się lękam,
I przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.

W Liturgii Słowa specjalnie wybrane na tę okazję czytania biblijne mówiły o obowiązkach prezbiterów (2 Tm) i o konieczności głoszenia Ewangelii w świecie (Mt 28, 19-20). Nie jest łatwo być dobrym i wiarygodnym zwiastunem Ewangelii we współczesnym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie — mówił w kazaniu ks. Kaznodzieja.

Po Komunii św. zaprezentowano tzw. montaż poetycki o kapłaństwie, w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Następnie parafianie i księża składali Jubilatowi życzenia.

Na zakończenie uroczystości przemówił wyraźnie wzruszony Ksiądz Jubilat, dziękując za modlitwy i wszystkie przejawy serdeczności, których tak obficie doświadczył od uczestników jubileuszowej Mszy św.

(J.R.)