Z życia naszych parafii

Ekumenia w Łękach Dukielskich

LekiDukielskie2005_01_23 Od 18 do 25 stycznia 2005 r. przeżywaliśmy „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan". Było to już 16. takie modlitewne spotkanie w Kościele Powszechnym. Chrześcijanie na całym świecie modlili się o jedność Kościoła w wymiarze ludzkim, bo w boskim jest jeden Kościół, co przypominało tegoroczne hasło:
„Chrystus jedynym fundamentem Kościoła".
LekiDukielskie2005_01_23

Również i nasza wspólnota parafialna pw. „Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich włączyła się w te modlitwy, sprawując w intencji jedności Kościoła mszę św. w niedzielę 23 stycznia 2005 r. o godz. 11. Na tę Eucharystię zaprosiliśmy ks. prob. Alojzego Szweda razem z wiernymi z rzymskokatolickiej parafii pw. Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich. Ich chór wystąpił też przed mszą z koncertem kolęd i śpiewał na przemian z naszym chórem w czasie nabożeństwa. Liturgia Słowa Bożego należała również do ich wspólnoty. Dorośli mężczyźni przeczytali lekcje, a ks. A. Szwed — Ewangelię, po czym wygłosił kazanie. Powiedział m.in.
„na miarę naszych ludzkich możliwości już po raz drugi z kolei mamy okazję — w ramach Tygodnia Ekumenicznego — spotkać się ze sobą na modlitwie (w ubiegłym roku ks. prob. Roman Jagiełło wraz z swoimi wiernymi był na mszy w Kościele Rzymskokatolickim i wygłosił kazanie). Mamy okazję zjednoczyć nasze umysły, serca i działania w Jezusie, który dla nas wyznawców chrześcijan, jawi się jako fundament Kościoła... W dobie niepokoju, braku okazywania sobie szacunku, jakże ogromnie ważny to dzień, który przeżywamy dziś w naszej społeczności łęckiej. Dziękujemy Bogu, że wlewa w nasze serca pragnienie zjednoczenia, dążenie do tego, aby przy zachowaniu różnorodności, okazywać sobie szacunek, żyjąc obok siebie, jak brat z bratem i siostra z siostrą, by przy nadarzających się okazjach być razem — tak jak to miało miejsce podczas tegorocznego opłatka przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich".

Po kazaniu wspólnie wyznaliśmy wiarę zawartą w symbolu nicejskokonstantynopolitańskim, a później księża na przemian odczytywali wezwania modlitwy wiernych.

Liturgię Słowa Bożego zakończył ks. Celebrans odmówieniem modlitwy o jedność Kościoła. Ponieważ między naszymi Kościołami nie ma interkomunii, wierni z parafii Serca Pana Jezusa przyjęli w intencji jedności komunię duchową.

Na zakończenie tej ekumenicznej mszy ks. prob. R. Jagiełło podziękował w serdecznych słowach za bardzo liczny udział braci i sióstr z bratniej wspólnoty Rzymskokatolickiej. Powiedział m.in.
„W ciągu zaledwie jednej godziny — zarówno przed rokiem — w świątyni Serca P.J., i teraz — tutaj, dokonały się rzeczy tak niezwykłe i ważne na niwie ekumenicznej. Ich znaczenia nie sposób przecenić, bo choć były i inne wydarzenia w naszej miejscowości w minionym roku o wymowie ekumenicznej, takie jak: wspólny udział księży na dożynkach i weselu syna sołtysa oraz ostatnio na opłatku zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich, to był to ekumenizm praktyczny, więc może łatwiejszy. Tu natomiast, w kościele, przeżywaliśmy ekumenizm duchowy, który przychodzi nam trudniej realizować. I dlatego dziękuję Wam wszystkim zgromadzonym dzisiaj za realizację takiego właśnie ekumenizmu. Przychodząc do świątyni Kościoła Polskokatolickiego pokazaliście w praktyce, że miłość do Jezusa Chrystusa i spełnienie Jego woli wyrażonej w Wieczerniku, abyśmy modlili się o jedność Kościoła, jest dla Was ważniejsze od miłości własnej, która tak często przejawia się w braku tolerancji i niechęci do bliźnich inaczej myślących czy wierzących".

Mszę św. zakończyło wspólne błogosławieństwo kapłanów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali obrazek Ostatniej Wieczerzy i zrobili sobie na pamiątkę przed kościołem zdjęcia z obu kapłanami.

Ks. R.J.