Maj - miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie

 

   Nasz Zbawiciel - Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, zjednoczył ludzi ze sobą tworząc Kościół. Człowiekiem zaś stał się przez Najświętszą Maryję Pannę, gdyż to Ona właśnie jest Jego prawdziwą Matką - prawdziwie Go urodziła i wychowała. Maryja jest Matką Chrystusa. Przez to, że urodziła Chrystusa, przyczyniła się do powstania Kościoła. Maryja najdoskonalej rozumiała zbawczy plan Boga i współpracowała z Bogiem w jego urzeczywistnieniu. Z wiarą przyjmowała ten zbawczy plan i posłusznie go wypełniała. Najwierniej i najdoskonalej towarzyszyła swymi myślami i pragnieniami zbawczym zamiarom i pragnieniom swego Syna. Wewnętrznie zjednoczona ze swoim Synem, najdoskonalej z Nim współpracowała w zbawianiu świata. Jej wpływ na zbawienie, na zjednoczenie ludzi w Kościół, jest największy i powszechny. Obejmuje wszystkich, których Pan Bóg chce zjednoczyć ze sobą w świętym Kościele.

 Madonna Tempi
( mal. Rafael, 1508r.)

   Najświętsza Maryja Panna jest dla nas wszystkich wzorem do naśladowania — wzorem matki. Matka nie tylko daje życie, ale również jest dla swego dziecka przykładem czyli wzorem postępowania. Takim wzorem dla ludu Bożego jest Matka Jezusa. Ona uczy chrześcijan doskonałego zjednoczenia z Bogiem i wiernej z Nim współpracy nad zbawieniem ludzi. Uczy tego nie słowami, ale swymi czynami.

 

   Jezus Chrystus jednoczy w Kościele ludzi ze sobą i z Ojcem. Maryja była najdoskonalej zjednoczona z Chrystusem, ponieważ była Jego Matką. Żyła w trwałej przyjaźni i jedności z Bogiem. Mówimy, że jest Ona obrazem Kościoła, który także jest powołany do trwałej przyjaźni i jedności z Bogiem.

   Matka nie tylko daje życie dziecku, ale również troszczy się o to, żeby to życie rozwijało się i stawało coraz bogatsze. I tak o życie tych, którzy są zjednoczeni w Chrystusem w Kościół, troszczy się Najświętsza Maryja Panna.

   Miesiąc maj w tradycji polskiej poświęcony jest Matce Zbawiciela. W kościołach odprawiane są piękne nabożeństwa, tzw. majowe, odmawiane są litanie do Najświętszej Maryi Panny i wierni śpiewają znane od pokoleń pieśni poświęcone Matce Bożej. Przed figurami i kapliczkami Maryjnymi od wieków gromadzi się lud Boży, aby adorować Tę, która jest Świętą Bożą Rodzicielką i Matką nas wszystkich. Rozkwitający bujną zielenią i biało-różowym kwieciem maj stanowi wspaniałą oprawę nabożeństw ku czci Maryi Panny.