Z życia naszych parafii

Parafia pw. Najświetszej Maryi Panny w Kotłowie

Nasza parafia w Kotłowie długo czekała, aby zaczęło się coś dziać. Przede wszystkim świątynia wymagała gruntownego remontu. Pragnęliśmy, aby nasz kościół, który nosi nazwę prokatedry, uzyskał wygląd godny swej nazwy.

Niedawno do naszej parafii przybył młody kapłan, z krótkim stażem kapłańskim, ks. Julian Kopiński. Nikt się nie spodziewał, że w tak krótkim czasie jego pracy duszpasterskiej, tak dużo wydarzy się w naszej parafii. Jego zaangażowanie jest godne pochwały i podziwu. Dziękujemy Bogu za ofiarną pracę tego kapłana, nie tylko duszpasterską, ale również za poświęcenie czasu na pracę i dekoracje w kościołach parafialnych w Kotłowie i filialnym — w Strzyżewie.

Cieszymy się, że świątynia kotłowska stopniowo nabiera świetności jako wspólne dobro naszego Polskokatolickiego Kościoła.

W pierwszym roku posługi ks. Juliana Kopińskiego został zmieniony wygląd zewnętrzny kościoła. Wykonano prace blacharskie na bocznych wieżyczkach. Wyremontowana została i odnowiona salka katechetyczna oraz świetlica parafialna imienia śp. Bpa Zygmunta Koralewskiego. Ogrodzono częściowo plac przy plebanii i budynku kościoła. Przed kościołem ustawiono piękną figurę Matki Bożej, witającą wszystkich przybywających na modlitwę do naszej świątyni.

Dzięki ofiarności wielu parafian i dobrodziejów naszej parafii, wnętrze kościoła wzbogacone zostało o nowe piękne chodniki i dywan, co korzystnie wpłynęło na jego wygląd. Największym wysiłkiem i pracą było odnowienie zewnętrznej elewacji wieży kościoła. Została ona pięknie odnowiona — włącznie z nowym krzyżem na wieży.

Oświetlono obraz Matki Bożej namalowany na drewnie i umieszczony tuż nad wejściem do świątyni. Dla kościoła wykonane zostały z drewna przez tutejszego stolarza także dwa piękne ołtarze boczne. Ołtarze poświęcone są Miłosierdziu Bożemu oraz św. Izydorowi — patronowi rolników.

Cieszą nas dary dwóch figur: św. Barbary, którą to figurę ufundowali tutejsi pracownicy gazownictwa oraz św. Zyty, ufundowanej przez gospodynie z naszej parafii, które obrały sobie tę Świętą za swoją patronkę.

Wchodząc do świątyni kotłowskiej czuje się atmosferę modlitwy i estetyki, mimo że świątynia wymaga jeszcze dużo pracy i wielu nakładów finansowych. Czeka nas w tym roku, jeśli Bóg pozwoli, malowanie kościoła, wymiana okien popękanych na skutek upływu czasu. Będzie również budowana przy kościele strzyżewskim kaplica dla zmarłych.

W krótkich słowach chcielibyśmy podzielić się z Czytelnikami swą radością z rozwoju naszej parafii kotłowskiej. Cieszymy się naszymi dwoma pięknymi kościołami w Kotłowie — nowym kościołem, który został częściowo dokończony w 1982 r. i piękną świątynią poewangelicką w Strzyżewie.

Małymi kroczkami zbliżamy się do uroczystości Narodzenia Matki Bożej. We wrześniu 2008 r. nasza Matka—Królowa Kotłowska obchodzić będzie 900-lecie pobytu z nami na ziemi kotłowskiej.

9 września 1982 r. Biskupi Kościoła Polskokatolickiego dokonali konsekracji kościoła, nadając mu tytuł Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kotłowskiej, które będzie miejscem głębokiej modlitwy, naszą ostoją w potrzebach Kościoła Polskokatolickiego, dla naszych Biskupów, Kapłanów i wszystkich wiernych, oraz tych, którzy nawiedzą to miejsce i ziemię kotłowska.

Bóg zapiać naszemu Duszpasterzowi kotłowskiemu za Jego posługę, modlitwę i oddanie Kościołowi i naszej parafii. Niech Matka Boża Królowa Kotłowska wspiera Go w dalszej posłudze kapłańskiej.

Parafianie Kotłowscy
(Parafia Kościoła Polskokatolickiego w Kotłowie)