Z życia naszych parafii

Jubileusz ks. Ryszarda Szykuły

W dniu 27 września 2008 r., w kościele pw. Zbawiciela Świata w Szprotawie odbyły się uroczystości 30-lecia posługi kapłańskiej ks. dziekana Ryszarda Szykuły. W tym czasie służył wiernym Kościoła Polskokatolickiego i społeczności Szprotawy, przyczyniając się do budowy nie tylko społeczności wiernych naszego Kościoła, ale także odbudowy zabytkowych kościołów.

Należy tu wspomnieć odrestaurowany w 2006 r., jeden z nielicznych w tym rejonie zabytkowy kościół w Gozdnicy, wybudowany w latach 1741-1743. Ten piękny kościół pw. Ducha Świętego służy dziś całej społeczności Gozdnicy, nie tylko wiernym naszego Kościoła. Natomiast w roku 1984 został odrestaurowany przez parafię polskokatolicką kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Małomicach. Ta barokowa budowla została zbudowana w 1732 r. z charakterystycznym mansardowym dachem z ośmiooczną latarnią zakończoną baniastym hełmem; wewnątrz znajdują się gotyckie płyty nagrobne z 1414 r. Przy wielkim zaangażowaniu Księdza Dziekana w 1995 r. został również odrestaurowany zabytkowy XV-wieczny kościół pw. Zbawiciela Świata w Szprotawie. Ale to nie wszystko; ks. Ryszard rozpoczął starania, zaawansowane są już prace oraz gromadzone środki finansowe na odbudowę ruin kościoła poewangelickiego z XIII w. w sercu Szprotawy. W 2002 r. kościół ten przejęła parafia polskokatolicka, która wzięła na siebie ciężar jego odbudowy. Odrestaurowanie tego obiektu sakralnego to wielkie przedsięwzięcie, które może stać się ukoronowaniem posługi kapłańskiej ks. Ryszarda Szykuły.

Ks. dziekan Ryszard Szykuła nie szczędził sił i zaangażowania w pracę duszpasterską w swoich parafiach; na uznanie zasługuje także jego oddanie posłudze dziekana w dekanacie lubuskim naszego Kościoła. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu poświęcono w Gorzowie Wielkopolskim nową kaplicę pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.

W pięknie odrestaurowanej świątyni Szprotawa-Puszczyków zgromadzili się parafianie, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, duchowni, przyjaciele, rodzina, zaproszeni goście: senator Zbyszko Piwoński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bogusław Wontor, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego mecenas Kazimierz Pańtak, burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka, burmistrz Gozdnicy Jan Piotrowiak, zastępca burmistrza miasta Szprotawy Ryszard Barylak, przewodniczący Rady Miasta Szprotawy Jan Chmielewski, komendant Powiatowej Straży Pożarnej Jan Zdunek, podinspektor Policji Zbigniew Michalski, sekretarz zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Zdzisław Chudy. Uroczystość zaszczycili radni samorządu województwa lubuskiego, powiatu żagańskiego, gminy Szprotawy.

Wśród tłumnie zgromadzonych wiernych, przy dźwiękach miejskiej orkiestry dętej pod batutą Zdzisława Głowackiego, na progach świątyni, powitano Administratora diecezji wrocławskiej ks. infułata Stanisława Bosego. W uroczystej Mszy św. jubileuszowej pod przewodnictwem ks. dziekana Ryszarda Szykuły w koncelebrze uczestniczyli: ks. dziekan Adam Bożacki, ks. proboszcz Julian Kopiński. Na organach grał i dyrygował zespołem wokalno-muzycznym prof. Włodzimierz Czernisz. Homilię okolicznościową wygłosił ks. infułat Stanisław Bosy. W przerywanej oklaskami homilii skierował podziękowania do Księdza Jubilata. Uwypuklił osiągnięcia ciężkiej pracy kapłańskiej, zaangażowanie w życie Kościoła i społeczności lokalnej.

Po zakończonej Mszy Św., wręczono Jubilatowi naręcza kwiatów i podziękowań. Otrzymał również najwyższe odznaczenie Ligi Obrony Kraju, medal zasłużony dla Ligi Obrony Kraju. Ksiądz Ryszard w swojej kolekcji odznaczeń otrzymał najważniejsze z nich; złota odznaka zasłużony dla ochrony zabytków przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złoty krzyż zasługi, medal zasłużony dla województwa lubuskiego, medal zasłużony dla miasta Szprotawy. Życząc ks. Ryszardowi Szykule dalszej owocnej pracy kapłańskiej dla dobra wiernych Kościoła Polskokatolickiego, pragniemy, aby zapoczątkowane przez niego dzieło jaśniało dziedzictwem naszego Kościoła. Pan niech mu błogosławi.

Henryk Makuszewski