Z życia naszych parafii

Jubileusz 85-lecia parafii w Łękach Dukielskich

Mszę świętą celebrował ks. Adam Stelmach Wierni podczas uroczystości

Z życia naszych parafii Jubileusz 85-lecia parafii w Łękach Dukielskich W dniu 8 września obchodzimy jedno z ważniejszych świąt Maryjnych, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane też Matki Boskiej Siewnej (wtedy w świątyni święci się ziarno pod nowy zasiew). W tym roku, w parafii polskokatolickiej pw. „Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich, święto to miało szczególny charakter; zbiegło się z Jubileuszem 85-lecia parafii. W dniu 8 września 1925 r. — właśnie w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — została odprawiona pierwsza Msza św. Na ten pierwszy raz wierni zebrali się na polu, bo nie mieli jeszcze własnej świątyni. Pierwsze chwile są trudne; przed wiekami Jezus urodził się w lichym szałasie zbudowanym na polu w pobliżu Betlejem. Tak też po raz pierwszy w tej parafii — pod postaciami eucharystycznymi — narodził się On na prowizorycznym ołtarzu, postawionym przed jednym z wiejskich domów (dzisiaj już nie istniejącym). Parafianie, którzy tworzyli wspólnotę i wspólnie z kapłanem zbudowali świątynię, zdecydowali, aby uroczystość patronalna (odpust) przypadała zawsze w dniu 8 września; jest to podziękowanie Matce Najświętszej za Jej orędownictwo i opiekę oraz za to, że w Jej święto została odprawiona pierwsza Msza święta w tej parafii.

W tym roku uroczystości patronalne rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w dniu 8 września 2010 r. (wtedy też poświęcono ziarna), a w następną niedzielę (12 września) miały miejsce główne uroczystości związane z jubileuszem parafii. Kościół został pięknie udekorowany, a wszystkich wchodzących do świątyni witały głęboko zakorzenione w polskiej tradycji słowa: Szczęść, Boże. Ołtarz Matki Bożej prezentował się pięknie, przybrany białym tiulem, jarzębiną i kwiatami.

W święcie parafialnym wzięli udział liczni zaproszeni goście, zarówno duchowni, jak i świeccy. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Adam Stelmach z Sosnowca — wikariusz biskupi. On też wygłosił kazanie, w którym ukazał Maryję — na podstawie tekstów biblijnych — jako wierną Służebnicę Pańską, a jednocześnie Matkę pełną miłości, otwartą i wrażliwą na ludzkie potrzeby.

We Mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu podkarpackiego: ks. dziekan Ryszard Rawicki z Sanoka, ks. proboszcz Jerzy Uchman z Jaćmierza, ks. proboszcz Andrzej Pastuszek z Bażanówki, a także ks. proboszcz Alojzy Szwed z parafii rzymskokatolickiej pw. Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich. Uroczystość uświetnił też swoją obecnością sołtys Łęk Dukielskich — Tomasz Węgrzyn wraz z ojcem, Władysławem Węgrzynem — radnym gminy Dukla. Z wielką radością powitany został zespół „Łęczanie", który — jak zwykle — swoim wspaniałym śpiewem podkreślił uroczysty charakter Mszy św. W liturgii Słowa Bożego wziął udział założyciel i kierownik artystyczny zespołu „Łęczan" — Henryk Kyc, który odczytał pierwsze czytanie. Psalm zaśpiewała młoda parafianka — uczennica Szkoły Muzycznej w Krośnie — Karolina Kasprzyk. Drugie czytanie — ks. Andrzej Pastuszek, a Ewangelię odczytał ks. Alojzy Szwed. W procesji z darami do ołtarza szły kobiety w strojach ludowych, które niosły chleb, owoce, warzywa i kwiaty oraz dar dla parafii od Koła Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich komplet bogato haftowanej bielizny kielichowej z symboliką Maryjną. Wspaniale prezentował się plon z kwiatów i zbóż w wielkim wiklinowym koszu, w środku którego umieszczono figurkę Matki Bożej. Po Mszy św. i wystawieniu Najświętszego Sakramentu, została odprawiona litania loretańska i celebrans udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymn Kościoła Polskokatolickiego „Tyle lat, my Ci, o Panie".

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w hali widowiskowo-sportowej: uroczysty obiad, występy zespołu „Łęczanie", wspólny śpiew 1 zabawa taneczna.

Ks. proboszcz Roman Jagiełło