Z życia naszych parafii.

 

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. infułata Romana Skrzypczaka

ks. infułat Roman Skrzypczak Uroczystości z okazji Złotego Jubileuszu odbyły się w niedzielę 30 czerwca 2013 r. o godz. 10,30. Uroczystość uświetnili artyści Opery Poznańskiej, którzy podczas mszy świętej wykonali szereg pięknych utworów wokalno-muzycznych. Parafianie zaś wręczyli Jubilatowi olbrzymi kosz kwiatów (50 białych róż).
Ksiądz Jubilat otrzymał również życzenia od Zwierzchnika Kościoła ks. bpa profesora zw. Wiktora Wysoczańskiego oraz od Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej ks. infułata Stanisława Bosego.

Ks. Roman Skrzypczak urodził się 12 stycznia 1934 r. Do szkół uczęszczał w Poznaniu. W latach 50. wstąpił do zakonu Ojców Jezuitów. Dwuletni nowicjat odbył w Kaliszu, a po złożeniu ślubów zakonnych przez dwa lata pogłębiał wiadomości w zakresie humanistycznym na tzw. „Humaniorach" w Kolegium Jezuickim w Starej Wsi. Powołany do zasadniczej służby wojskowej, pełnił ją przez dwa lata w Warszawie.

Po odbyciu służby wojskowej wstępuje do Kościoła Polskokatolickiego. Po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk J. E. ks. bp. prof. Maksymiliana Rodego w Katedrze Warszawskiej w dniu 29 czerwca 1963 r. Skierowany do Poznania przez krótki czas jest wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza. Następnie otrzymuje samodzielną parafię w Poznaniu pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Po 10. latach zostaje mianowany dziekanem Dekanatu Poznańskiego. Jest członkiem Rady Synodalnej, a po 25. latach zostaje mianowany infułatem i jest jednocześnie proboszczem jedynej parafii w Poznaniu pw. św. Kazimierza. Przez okres 12. lat był przewodniczącym Poznańskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Od szeregu lat należy do Poznańskiej Grupy Ekumenicznej utworzonej przy Kurii Arcybiskupiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Poznaniu.

Odznaczony przez władze państwowe złotym, srebrnym i brązowym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również złoty i brązowy Krzyż Biskupa Franciszka Hodura od ówczesnego Zwierzchnika Kościoła. Obecnie, jako senior rezydent, zamieszkuje przy kościele pw. św. Kazimierza.

Prof. hab. Wiesława Salwa-Żurawska
Sekretarz Rady Parafialnej w Poznaniu