Z życia naszych parafii. Łęki Dukielskie  / cz.2 /

 

II  Rajd rowerowy "OIKUMENE" do Olechowca

LekiDukielskie2014_05_18


zobacz:
 
LekiDukielskie2014_05_18

Niedziela, a więc dzień najważniejszy w tygodniu dla chrześcijanina, jest okazją, aby można było złożyć świadectwo swojej wiary i miłości wobec Boga i bliźniego. Dlatego też w niedzielę 18 maja 2014 r. wierni czterech Kościołów na Dukielszczyźnie: Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Greckokatolickiego spotkali się w Olchowcu na XXIV Kermeszu Łemkowskim. Pragnęli dać świadectwo autentycznej ekumenii, która nie poprzestaje na słowach, ale jest realizowana praktycznie. Otóż ks. proboszcz Roman Jagiełło z parafii pw. „Dobrego Pasterza" z Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich w czasie „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan", gdy w ubiegłym roku modlili się razem z nim duchowni i świeccy z Kościołów obrządku wschodniego, zaproponował nowatorską formę ekumeniczną - rajdy rowerowe do różnych Kościołów. Rajd odbywa się zawsze w niedzielę, a uczestniczący w nim wierni z kilku Kościołów mogą uczestnicząc w mszy Św., dać świadectwo swej wiary (wierzymy przecież w Jednego Boga), jednocześnie okazując tolerancję wobec tych, do których przyjeżdżamy. Jaki byłby wymiar ekumeniczny tego wydarzenia, gdybyśmy w 2013 r. nie uczestniczyli w Zyndranowej w Eucharystii w czasie wielkiego Święta Łemków „Od Rusal do Jana", a rok później nie wzięli udziału w mszy odpustowej w Cerkwi św. Mikołaja w czasie Kermeszu Łemkowskiego?

W tym roku, aby zapewnić większą liczbę uczestników, opracowany plakat o rajdzie, oprócz wersji elektronicznej, został także wydrukowany i rozwieszony w kilku miejscowościach. Zapisało się 67 osób, ale liczba ta powiększyła się w niedzielę, gdyż niektóre osoby uzależniały swój udział w rajdzie od dobrej pogody. Wszak przez kilka dni mocno padało i ogłoszony był alarm przeciwpowodziowy. Na szczęście Pan Bóg błogosławi dobrym, zbożnym dziełom i dlatego pogoda była w miarę dobra - rano niebo zachmurzone, troszeczkę w Dukli pokropiło, ale i tak mniej wody z nieba spadło niż z kropidła o. Micheasza, gdy święcił rowery. I takie było życzenie kustosza Sanktuarium św. Jana, aby te krople święconej wody były ostatnimi, które na nas spadły.

Nasza grupa z Łęk Dukielskich wyjechała o godzinie 8.00, natomiast grupa z Krosna, składająca się głównie z członków Krośnieńskiego Towarzystwa Cyklistów, wyruszyła już o godzinie 7.00. Zapalili oni przed wyjazdem znicze przed pomnikiem Papieża - Polaka, św. Jana Pawła II w Krośnie.

Zgodnie z przewidzianym programem, o godzinie 8.45 w Dukli, przy Krzyżu Pojednania, ks. Roman Jagiełło jako organizator rajdu odmówił modlitwę o jedność chrześcijan. W dalszej kolejności przemawiali: p. Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki, p. Marek Górak - Burmistrz Gminy Dukla oraz o. Micheasz Okoński-Gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli, który poświęcił także rowery i udzielił błogosławieństwa. Osoby te, jako zasłużone dla ekumenizmu, zostały następnie udekorowane medalami „OIKOUMENE".

Po zapaleniu zniczy pod Krzyżem Pojednania, rajd wyruszył, korzystając ze znakomicie przygotowanych i oznaczonych ścieżek rowerowych w kierunku Chyrowej. Tam miała się przyłączyć ostatnia grupa rajdowiczów -z Jedlicza i Głojsc. Przy schronisku „Pod Chyrową" (korzystając z gościny p. Andrzeja) przewidziana była 15-minutowa przerwa, nie był to przecież wyścig kolarski, ale rajd, w którym uczestniczyły nawet całe rodziny.

Najmłodsza uczestniczka Kinga z Tarnowa miała 6 lat i dzielnie się spisywała na rowerku, holowana tylko pod górki przez tatę Grzegorza, natomiast jej 3-letni braciszek Jarek początkowo był wieziony w koszyczku przez mamę Barbarę, ale uznał, że od Chyrowej chce jechać w samochodzie ze strażakami (rajd zabezpieczały dwa wozy strażackie -z Krosna i Dukli, w tym jeden jako pojazd ratownictwa medycznego). Bez pomocy rodziców dawała sobie doskonale radę 10-letnia Ania z Dukli. Można było podziwiać te najmłodsze dzieci, wszak z Dukli do Olchowca jest 12 km i to prawie cały czas pod górkę.

Nie było żadnych problemów, ani z kondycją, ani z rowerami, dlatego rajd dotarł do celu kilkanaście minut przed godziną 11.00.

O godz. 11.00 w Olchowcu rozpoczęła się uroczysta odpustowa msza Św., sprawowana w koncelebrze z czterema duchownymi i diakonem przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawsko-Przemyskiej Kościoła Greckokatolickiego - Eugeniusza Popowicza. Cerkiew jest niezbyt dużych rozmiarów, więc większość uczestników rajdu podczas mszy św. pozostała na zewnątrz. Na początku mszy św. Biskup Eugeniusz przywitał ogólnie wszystkich uczestników nabożeństwa, imiennie zaś ks. Romana, jako organizatora Rajdu Jedności Kościołów. Podszedł też do niego i do p. wicewojewody Alicji Wosik ze znakiem pokoju pod koniec mszy św. Na jej zakończenie udzielał specjalnego błogosławieństwa wszystkim chętnym uczestnikom tej mszy Św., znacząc ich czoła świętym Olejem. Całowało się wówczas Krzyż, który trzymał w ręce i brało się kawałek chleba do spożycia, który nie był użyty do komunii Św., a więc nie był konsekrowany, tylko pobłogosławiony. Wszyscy uczestnicy rajdu, czemu nie należy się dziwić, stali w długiej kolejce do ks. Biskupa.

Po mszy św. goście zaproszeni przez organizatorów Kermeszu, czyli Zjednoczenie Łemków z Gorlic, udali się do Domu Ludowego na obiad, rajdowicze zaś i zaproszeni przez ks. Romana goście, sponsorzy rajdu oraz parafianie - na agapę przygotowaną przez restaurację ELWIT z Krosna. W czasie obiadu w Domu Ludowym, ks. Biskup został odznaczony medalem OIKOUMENE, ponieważ wyjeżdżał i nie mógł dłużej pozostać na Kermeszu. Po oficjalnym rozpoczęciu Kermeszu i występie Zespołu „Studeńka" z Ukrainy, ok. godz. 15 nastąpiła oficjalna część rajdu i pojawił się na scenie ks. Roman, aby przybliżyć w swoim wystąpieniu licznie zebranym uczestnikom Kermeszu ideę rajdu, przeczytać listy od członków Komitetu Honorowego rajdu i odznaczyć medalami OIKOUMENE 50 osób.

Po odczytaniu listów, w imieniu wszystkich odznaczonych osób, głos zabrał Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński. Medale otrzymali samorządowcy z sześciu gmin „Krainy Nafty" (Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Jedlicze, Jaśliska), Prezydent Miasta Krosna, duchowni z czterech wyznań, przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji, mediów, sponsorzy oraz zaproszeni goście.

Kolejny już - II Rajd Jedności Kościołów przeszedł do historii jako udany, ponieważ został zrealizowany cel, tzn. zbliżenie ludzi różnych wyznań żyjących na Podkarpaciu. Grono rajdowiczów powiększa się z każdym rokiem - to grono ludzi biorących udział w rajdzie przede wszystkim z pobudek ewangelicznych, a następnie - ze sportowych, czy rekreacyjnych. Wymownym tego przykładem jest wierny z Cerkwi Prawosławnej w Komańczy czy rodzina z Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie - nowi uczestnicy tegorocznego rajdu.

Należy mieć nadzieję, że w przyszłym roku III. Rajd Jedności Kościołów, którego metą będzie nasza parafia, obchodząca 90-lecie swego istnienia w dniu 12 września 2015 r., zgromadzi jeszcze większą liczbę uczestników, w tym również członków Komitetu Honorowego.

Bóg zapłać członkom Komitetu Honorowego, Uczestnikom Rajdu, Gościom, którzy przyjęli zaproszenie, Gospodarzom, Sponsorom, bo dzięki nim wszystkim narodziło się ponownie dobro budowania jedności między ludźmi, które pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Ks. Roman Jagiełło