Z życia Kościoła

Spotkanie Noworoczne u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

spotkanie noworoczne 2016r Spotkanie noworoczne w Pałacu Prezydenckim. Po prawej stronie delegacja Kościoła Polskokatolickiego z ks. bp. Wiktorem Wysoczańskim na czele.

zobacz   więcej ...

Fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP
(zdjęcie zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Rady Ekumenicznej)

 

W dniu 14 stycznia 2016 r. na zaproszenie Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja Kościoła Polskokatolickiego w RP uczestniczyła w noworocznym spotkaniu międzyreligijnym w Pałacu Prezydenckim. Delegacji przewodniczył J. E. ks. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Obecni też byli: ks. inf. Ryszard Dąbrowski - Kanclerz Kurii Biskupiej, ks. mgr Andrzej Gontarek - członek Rady Synodalnej, p. mgr Hanna Smuga, p. mgr Małgorzata Dunst, oraz p. Arkadiusz Wojtowicz.

Corocznym zwyczajem jest, że Prezydent Rzeczypospolitej na to noworoczne spotkanie zaprasza przedstawicieli najważniejszych religii i wyznań w Polsce.

Pan Prezydent w serdecznych słowach powitał przybyłych. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił m. in., że „chociaż tworzymy różne wspólnoty religijne i wyznaniowe, to poprzez ich wartości i elementy wspólne tworzymy także wielką wspólnotę ludzi wierzących. Dobre współistnienie w Polsce ludzi różnej wiary, ale w istocie wierzących w jednego Boga, jest naszą wielowiekową tradycją. Ale tworzymy też wielką wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej, wspólnotę patriotów" - mówił p. Andrzej Duda. Dodał też, że wiara zawsze buduje człowieka. „Bóg jest zawsze najważniejszy, a Jego nakazy, przede wszystkim te moralne, w które głęboko wierzymy, budują dobry świat i dobre społeczeństwa, tworząc te najbardziej wzorcowe i potrzebne więzi". Pan Prezydent stwierdził, że „wielkie przesłanie o wzajemnym szacunku i wzajemnym zrozumieniu stanowi absolutną podstawę budowy wspólnoty. (...) Łączy nas to, co nakazuje nam Pan Bóg -miłość bliźniego, wzajemny szacunek i obowiązek ludzi wiary do budowy lepszego świata, poprzez bliźniego, z uwzględnieniem i zrozumieniem jego sposobu myślenia".

Prezydent Andrzej Duda życzył zebranym opieki Bożej nad Polską i nad nami wszystkimi. - „Abyśmy w możliwie najlepszy sposób umieli w sobie i w innych poszukiwać dobra i tych najlepszych wartości. I abyśmy nie bali się mówić o tym, co dobre i co potrzebne. Abyśmy w ten sposób tworzyli tę wspólnotę Rzeczypospolitej w najlepszym tego słowa znaczeniu" - zakończył Prezydent.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego z arcybp. Wojciechem Polakiem na czele i delegacja Kościoła Prawosławnego, której przewodniczył arcybp Jeremiasz. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli także m. in.: abp Eugeniusz Popowicz, zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego w Polsce i metropolita przemysko-warszawski, bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i bp Marek Izdebski, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, a także przedstawiciele innych Kościołów, wyznań i religii, w tym m.in. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz wspólnoty żydowskiej.

Obecna była również p. Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta.

Spotkanie ubogacił występ Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Claromontani z Częstochowy.