Z życia Kościoła

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

Warszawa_CentrumLuteranskie2017_01_16 Tegoroczne spotkanie miało miejsce 16 stycznia 2017 r. w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przemówienie wygłosił bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Przypomniał on, że od sierpnia ub. r. Polska Rada Ekumeniczna ma nowe władze. Podziękował też poprzedniemu prezesowi PRE abp. Jeremiaszowi za wieloletnią pracę ekumeniczną.


Warszawa_CentrumLuteranskie2017_01_16
Warszawa_CentrumLuteranskie2017_01_16 Słowa pozdrowień przekazał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, który mówił m.in. o orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. Pozdrowienia przekazali także przedstawiciele Fundacji „Znaki Nadziei” oraz p. Prezydenta Polski.
W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym - oprócz wymienionych osób - udział wzięli zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański, Kościół Polskokatolicki, bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).
Warszawa_CentrumLuteranskie2017_01_16
Warszawa_CentrumLuteranskie2017_01_16 Obecni byli również wiceprezes PRE abp Abel z Kościoła Prawosławnego, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowego, społeczności żydowskiej, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi oraz wielu innych osób świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.