Z życia Kościoła.
Warszawa, 5 czerwca 1983 r.

Ks. dr Wiktor Wysoczański - Biskupem.

katedra Kościoła Polskokatolickiego pw. Św. Ducha w WarszawieOrzeczenie Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego. 21.05.1983 r.

Stoją od lewej ( jeszcze przed konsekracją) : przy pulpicie - ks. kanclerz R. Dąbrowski, bp J. Szotmiller, bp T. Majewski, arcybp M. Kok, bp M. Rode, bp elekt W. WysoczańskiBiskup W. Wysoczański. Warszawa, 05.06.1983 r.

Ks. Biskup Elekt Wiktor Wysoczański złożył zgodnie z rytuałem Oświadczenie
Bp M. Rode jako współkonsekrator, zgodnie z rytuałem, zadawał Ks. Elektowi pytania dotyczące podstawowych zasad chrześcijaństwa. Ostatnie zaś pytanie brzmiało:
" Czy wierzysz, Biskupie Elekcie, Wiktorze, że ty masz być jednym z tych na nowo powołanych robotników do Winnicy Pańskiej i czy jesteś gotów w duchu odrodzeńczym i zbawczym pracować między polskim ludem, cierpieć dla Boga i Jego świętej sprawy, znosić cierpliwie smutek, biedę, udręczenie ducha i ciała, a gdyby było potrzeba oszczerstwa, a nawet przelać krew dla Jezusa i Jego Kościoła Polskokatolickiego?"
Biskup Elekt odpowiedział: "Jestem gotów!"
Bp elekt W. Wysoczański leży krzyżem w czsie odmawiania litanii do Wszystkich Św. Warszawa, 05.06.1983 r.

Bezpośrednim wstępem do biskupiej konsekracji było wspólne przez całą zebraną w kościele katedralnym społeczność odmówienie litanii do Wszystkich Św., którą odczytał ks. bp J. Szotmiller, a w czasie której ks. bp elekt leżał krzyżem

Nastąpił najważniejszy moment: udzielenie Ks. Elektowi Ducha Świętego. Wpierw przez głównego konsekratora, ks. Arcybiskupa M. Koka, potem przez współkonsekratorów" bp M. Rodego, bp T. Majewskiego i bp J. Szotmillera. Biskupi kładąc swoje ręce na głowie elekta mówili: Przyjmij Ducha Świętego
Główny konsekrator, współkonekrator i świadkowie podpisują dokument konsekracji

Główny konsekrator,
współkonsekrator i świadkowie
podpisują dokument konsekracji


Kościół katedralny pw. Św. Ducha w Warszawie wypełnili wierni i goście. 05.06.1983 r.

Kościół katedralny pw. Św. Ducha w Warszawie wypełnili wierni i goście
W pierwszym rzędzie siedzą: ks. metropolita Bazyli i ks. prof. dr W. Gastpary; w drugim rzędzie: ks. rektor prof. dr J.B. Niemczyk, ks. wiceprezes PRE - E. Czajko, ks. dyr. A. Kuczma z Kościoła Metodystycznego, ks. doc. dr Z. Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Występ chóru dziewczęcego "Lutnia". Warszawa, 05.06.1983 r.

Uroczystość uświetnił występ chóru dziewczęcego "Lutnia"
przemawia bp dr W. Wysoczański. Warszawa, 05.06.1983 r.


Przemawia bp dr Wiktor Wysoczański;
siedzą od lewej - bp M. Rode, arcybp M. Kok,
bp T. Majewski, bp J. Szotmiller

Po uroczystości przed ołtarzem wspólna fotografia. Warszawa, 05.06.1983 r.Po uroczystości przed ołtarzem wspólna fotografia.
Przed kosciołem, już po uroczystościach, wspólna fotografia. Warszawa, 05.06.1983 r.


Przed kościołem, już po uroczystości,
wspólna fotografia z pozostałą jeszcze częścią jej uczestników
dokument sakry biskupiej Wiktora Wysoczańskiego Stoją od prawej: ks. doc. dr Z. Łyko, ks. dziekan mgr T. Wójtowicz, p. red. J. Opalski, przedstawiciel p. posła i członka Rady Państwa K. Morawskiego, prezesa ChSS,
wyżej - ks. dr Z. Kaszubski, ks. rektor prof. dr J. B. Nemczyk,
wyżej bp prof. M. Rode,
na pierwszym planie p. dyr. mgr T. Dusik,
wyżej - ks. E. Czajko,
wyżej - ks. kanclerz mgr R. Dąbrowski,
i w lewo: bp dr W. Wysoczański, arcybp M. Kok, bp T. R.  Majewski, bp J. Szotmiller,
na pierwszym planie od lewej - ks. metropolita Bazyli, ks. dyr. A. Kuczma,
wyżej - ks. prof. W. Gastpary,
obok ks. C. Jankowski, ks. M. Madziar i ks. dziekan J. Sobala
Zobacz  więcej :

Rodzina 1983_07