O l s z t y n

 

parafia  polskokatolicka
pw.  Matki  Boskiej  Wniebowziętej
Al.  Wojska  Polskiego  3

 

 


K. Proboszcz  Z.  Fedorczyk  z  grupą  parafian  przed  drzwiami  kościoła

 

 


Wejście główne

Świątynię Kościoła Polskokatolickiego w Olsztynie zbudowano w 1881 r. .  Do 1960 r. należała do rzymskokatolickiej parafii św. Jakuba i spełniała funkcję kaplicy cmentarnej.  Kościół przylega do nieczynnego cmentarza i jest usytuowany na niewielkim wzniesieniu przy  Al. wojska Polskiego.

 

Ks.  Zygmunt  Fedorczyk
 odprawia  Mszę  św.

   W ołtarzu gównym znajduje się dużych rozmiarów obraz Wniebowzięcia Najświętrzej
Maryi Panny.
   Obraz ten w latach 60 - tych XX wieku przywieziono
z Wrocławia.  Ambona i ołtarz pochodzą z kościoła poewangelickiego
w Biskupcu Pomorskim

 


Ołtarz  boczny
Serca  Pana  Jezusa

( poniżej figura św.  Antoniego)


Widok  na  ołtarz  główny
i ołtarze  boczne

 


Ambonka
i  ołtarzyk  św.  Pawła  Apostoła

 

 

 

Widok  z  boku - od  ulicy