Na terenie miasta  Skarżysko - Kamienna
i okolicy działa Parafia Polskokatolicka
od roku 1928.
   W czasie okupacji ( II wojny światowej)  parafia działała w podziemiu, po wojnie zaś w pewnym okresie przestała istnieć.  Reaktywowana została w czerwcu  1965 r., uzyskując budynek sakralny w innej dzielnicy miasta, w którym funkcjonuje po dzień dzisiejszy.  Ostatnio  ( lata 2000 - 2001) przeprowadzono gruntowny remont budynku sakralnego.

Parafia  Polskokatolicka

pw.  Matki  Boskiej  Bolesnej

Al.  Tysiąclecia 35 / 37        26 110  Skarżysko-Kamienna        (0....41) 2532879,  2545151

 


Godziny  sprawowania  liturgii :

niedziela i święta        Msza św.    8.30  i  9.30

dnie zwykłe        Msza św.    17.oo   

 

opracował: 
Ks.  Proboszcz mgr  
Krzysztof  PIKULSKI