S t r z y ż o w i c e

 

 


 

 

 

Śladami  historii

   Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XII wieku. Miejscowość nazywała się wówczas Strzegowice. Prawdopodobnie nazwa ta wywodzi się od słowa „strzegąc", czyli strzec lub pilnować czegoś. Zamieszkiwali ją ludzie, którzy strzegli szlaki drogowe łączące Śląsk z Wielkopolską. Około 1442 r. wieś miała już nazwę Strzeżowice, a od 1668 r. Strzyżowice. Legenda mówi, że kiedy w XV w. bezpieczeństwo publiczne na pogranicznym szlaku z Krakowa na Śląsk i do Wielkopolski, biegnącym 
w tym rejonie przez potężne bory znacznie zmalało, książę przysłał oddział straży zbrojnej, a dotychczasowi strzegowie zostali przeniesieni o 2 km na południe i w ten sposób powstała druga osada o tej samej nazwie — Strzyżowice. Podwójne Strzyżowice wymienia w XV w. J. Długosz w Liber beneficiorum cracoviensis a także Słownik geograficzny KP z XIX w. Dziś, po latach mówi się w Strzyżowicach, że wieś wcześniej powstała to tzw. Bel na, a wieś później powstała to tzw. Stara Wieś. W Strzyżowicach już w 1789 r. kopano węgiel kamienny, powstała tu druga rządowa kopalnia węgla w 1797 r., a na terenie miejscowości było 5 kopalń węgla kamiennego.We wsi były 3 dwory, jeden z pierwszych wapienników, kamieniołom.


      

Powstanie  parafii                           

                        
  
Starania części mieszkańców Strzyżowic o ustanowienie w ich miejscowości parafii polskokatolickiej rozpoczęły się w 1961 r. Wybrani przez mieszkańców na członków Rady Parafialnej Kościoła Narodowego Józef Dróżdż, Stanisław Dróżdż, Stanisława Dudkiewicz, Kazimierz Kozioł i Stanisława Rogowicz, przedkładając podpisy mieszkańców, zwrócili się z pismem z 12 marca 1961 r. do biskupa ordynariusza kościoła polskokatolickiego w PRL w Warszawie, ks. bp dr Maksymiliana Rodego o przyjęcie ich pod swoją jurysdykcję i przysłanie dusz pasterza, by otoczył ich opieką. 
   W dniu 31 lipca 1961 r. ks. bp dr M. Rode wydał dekret, w którym powołując się na kodeks prawa kanonicznego Kościoła Polskokatolickiego i pismo Prezydium WRN w Katowicach, wydz. spraw wyznań z 18 lipca 1961 r., erygował w Strzyżowicach w powiecie będzińskim parafię polskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po erygowaniu parafii, administratorem jej został ks. Władysław Rybiński.

 

Procesja  eucharystyczna  do  ołtarzy    ( "Rodzina" nr 8 / 2000 r. )

 

 
Wybudowanie  Kościoła                  

 

   Teren pod wybudowanie kościoła znajduje się przy ul. Szosowej w sąsiedztwie, gdzie pochowani byli żołnierze którzy zginęli w Strzyżowicach w czasie II wojny światowej. Był własnością Funduszu Ziemskiego począwszy już od ulicy Podwale. Po wybudowaniu cmentarza komunalnego, zwłoki pierwszej parafianki pochowanej na wspomnianym terenie, Marii Żurek, zostały ekshumowane. 
   Budowę kościoła rozpoczęto w 1963 r., a do tego czasu parafia posiadała kaplicę w prywatnym mieszkaniu Franciszka Kozła, przy ul. 1 Maja 6. Po wybudowaniu dolnej części podpiwniczenia, urządzono tam kaplicę. Aktualnie trwa dalsza rozbudowa kościoła pomimo, że w 1965 r. wybudowano jego górną część. Budynek jest ogrodzony, kościół posiada ogrzewanie gazowe. Wystrój wnętrza wykonał Tadeusz Opara, malarz z Rogożnika. Odnowił także ołtarz św. Barbary przejęty z sali zbornej kopalni „Grodziec" w czasie przebudowy tej sali. W ołtarzach bocznych są obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Chrystusa Cierpiącego. W dolnej części kościoła znajduje się sala parafialna, w której m.in. odbywa się katecheza dla dzieci spoza Strzyżo wic, które wykazały wolę przynależności do Kościoła polskokatolickie go.    
   Kościół został wybudowany na wzniesieniu, stąd też jest widoczny z dużej odległości. Posiada wymiary: długość: 26 m, szerokość: 14 m. wysokość: 15 m. Otynkowano go z zewnątrz w jasnym kolorze, przez co kontrastuje z otoczeniem. 
   W dniu 22 września 1963 r. ks. bp dr M. Rode, prymas Kościoła polskokatolickiego w PRL, dokonał poświęcenia dolnego kościoła. 
   Budowę górnej części kościoła  rozpoczęto 23 lipca 1964 r. Akt dokończenia prac przy wznoszeniu murów i uroczystego poświęcenia krzyża na wieży kościoła nastąpił 15 sierpnia 1965 r. Zakończenia wieży i wmurowanie krzyża osobiście dokonał proboszcz ks. Eugeniusz Stelmach. Otwarcie górnego kościoła nastąpiło 5 grudnia 1965 r. W dniu 29 marca 1969 r. zawieszono na wieży kościelnej dzwon, który ma imiona: Eugeniusz, Stanisław, Antoni. 


 

Jubileusz  20-lecia
przyjęcia sakry biskupiej
przez ordynariusza
Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej
ks.  Jerzego  Szotmillera

( "Rodzina" nr 10 / 1999 r.)

    Do Kościoła polskokatolickiego w Strzyżowicach należą nie tylko mieszkańcy Strzyżowic, ale także wierni z innych miejscowości. Diaspora liczy 230 rodzin, tj. ok. 870 osób, w tym ze Strzyżowic 180 rodzin. Na msze św. przybywają mieszkańcy z okolicznych dalszych i bliższych miejscowości, w tym z Będzina, Czeladzi, Sączowa, Siemoni, Rogożnika, Pras, Grodźca, Dobieszowic i innych.
   Na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach w latach dziewięćdziesiątych zbudowano z funduszy gminy dom przedpogrzebowy. Obecnie spełnia on rolę kaplicy.


Działalność  parafii                         

 

 

Strzyżowicka  świątynia  wypełniona
wiernymi i gośćmi   
 

("Rodzina" nr 10 / 1999 r.)
 

    Diaspora prowadzi działalność charytatywną 
i kulturalno-oświatową. Warto w tym miejscu wymienić, że proboszcz ks. E. Stelmach jest przewodniczącym Komisji do spraw charytatywnych śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Ostatnio parafia otrzymała budynek mieszkalny. w którym urządzony będzie Dom Seniora, 
a mogą w nim zamieszkać 24osoby.
   Począwszy od 1984 r. urządzane są obozy katechetyczne dla dzieci i młodzieży, a także organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne. Pierwszy obóz katechetyczny miał miejsce 11-26 sierpnia 1984 r. w Strzyżowicach dla 120 dzieci. Uczestnikami obozu były dzieci z Częstochowy, Bukowna, Sosnowca, Rokitna, Strzyżowic.  Z inicjatywy Kół Młodzieżowych przy parafii w Strzyżowicach i parafii 
w Warszawie oraz ks. dziekana E. Stelmacha — przewodniczącego Komisji Młodzieży przy Radzie Synodalnej Kościoła Poiskokatolickiego, odbyło się spotkanie młodzieży polskokatolickiej w Strzyżowicach, 
a uczestniczyły w nim 52 osoby. W 1991 r. u rządzono 
w Strzyżowicach obóz młodzieżowy, międzynarodowy. Uczestniczyły w nim m.in. dzieci z Niemiec, Holandii, Szwajcarii i innych krajów.

 

( " Rodzina" nr 5 / 1996 r.)


Słowa  laudacji  i  życzeń
rozpoczął  Zwierzchink  Kościoła
bp  Wiktor  Wysoczański

( "Rodzina" nr 10 / 1999 r.)

" Rodzina "                

więcej ...