Godło Kościoła Polskokatolickiego
Katedra
Wierni
Hierarchia
Ustrój
Struktura
Z życia Kościoła
Z życia naszych parafii
Ogłoszenia
"Rodzina"
Nasze Radio
Starokatolicyzm
Ekumenia
Kościoły w U.E.
Ludzie Kościoła
Linki

UstrójŚw. Willibrord
 apostoł i patron Holandii

 "Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze,
co przez wszystkich było wyznawane;
to jest bowiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie"

Wincenty z Lerynu

 

Ustrój Kościoła jest synodalno - episkopalny . To znaczy:

 • najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod, w skład którego wchodzą duchowni i świecy;

 • naczelnym organem wykonawczym jest Rada Synodalna;

 • władzę kontrolującą sprawuje Komisja Rewizyjna, powołana przez Synod Ogólnopolski;

 • władzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Biskupi, zaś w drugiej instancji Rada Synodalna;

 • świeccy delegaci na Synod oraz świeccy członkowie Rady Synodalnej mają równe prawa z duchownymi.

    Kościół kieruje się własnym prawem, które uchwala Synod Ogólnopolski, a które nosi nazwę: Prawo wewnętrzne Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obecne prawo  zostało uchwalone 27 czerwca 1995 roku i jest zgodne z obowiązującymi ustawami państwowymi RP. Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami "prawa wewnętrznego", normuje Rada Synodalna.

Osobowość prawną posiadają:

 • Kościół jako całość

 • diecezje

 • parafie

 • seminaria duchowne

 • zakony

Organami osób prawnych są:

 1. dla Kościoła jako całości:

  • Synod Ogólnopolski
  • Rada Synodalna
  • Zwierzchnik Kościoła
 2. dla diecezji:
      biskup ordynariusz (lub administrator diecezji)

 3. dla parafii:
      proboszcz (lub administrator parafii)

 4. dla seminarium duchownego:
      rektor

 5. dla zakonu:
      przełożony lub przełożona

    Do składania oświadczeń woli w imieniu Kościoła upoważniona jest Rada Synodalna, działająca poprzez jej Przewodniczącego wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.