Godło Kościoła Polskokatolickiego
Katedra
Wierni
Hierarchia
Ustrój
Struktura
Z życia Kościoła
Z życia naszych parafii
Ogłoszenia
"Rodzina"
Nasze Radio
Starokatolicyzm
Ekumenia
Kościoły w U.E.
Ludzie Kościoła
Linki

Wierni

 
Rekolekcje w Kościele Polskokatolickim pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (1999r)

Wierzymy, że Kościół nasz jest dziełem Jezusa Chrystusa.

Kościół Polskokatolicki :

  1. wyznaje katolickie prawdy wiary i moralności oraz zasady ustroju Kościoła zawarte w Piśmie Św., sformułowane w powszechnych symbolach wiary i postanowieniach siedmiu Soborów  Powszechnych Pierwszego Tysiąclecia;
  2. jest cząstką świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła;
  3. ma własną hierarchię kościelną;
  4. roztacza opiekę religijną i duszpasterską nad wiernymi narodowości polskiej, a także wiernymi innych  narodowości jeżeli złożyli swój akces do Kościoła;
  5. w liturgii używa języka polskiego.

    Wiernym Kościoła Polskokatolickiego jest każdy człowiek ochrzczony w tym Kościele, który należy do określonej parafii polskokatolickiej.

     Wiernym Kościoła może również zostać każdy człowiek ważnie ochrzczony w innym Kościele, który przyjął zasady wiary głoszone w Kościele Polskokatolickim, bierze udział w życiu sakramentalnym Kościoła i należy do określonej parafii polskokatolickiej.

Wierny korzysta z dóbr i środków nadprzyrodzonych Kościoła przez branie czynnego udziału w  życiu kościelnym, a w szczególności przez:

  • regularne uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych, zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy Św.;

  • uważne słuchanie Słowa Bożego;

  • zachowanie przykazań Bożych i kościelnych;

  • uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła.

Każdy wierny może bez podawania powodów opuścić szeregi wiernych Kościoła zawiadamiając o swojej decyzji proboszcza.

 
I-sza Komunia Św. w parafii Polskokatolickiej w Długim Kącie ( 24 05 1998r.)