Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce
Sesje naukowe

"Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie - dokonania - znaczenie"

"Franciszek Hodur (1866-1953_. Życie-dokonania-znaczenie"_Olsztyn2001 pod redakcją bpa Jacka Jezierskiego                               zobacz  więcej....
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum",
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazuskiego w Olsztynie,
 Olsztyn 2001Wprowadzenie
( Bp Wiktor Wysoczański, Bp Jacek Jezierski )

 

Dnia 2 X 1898 r.......

 

PNKK
w USA i Kanadzie
Bp Kazimierz J. Grotnik  -  "Franciszek Hodur - Ośrodek w Scranton - konsekracja"

 

Kościół Polskokatolicki
 • Bp Wiktor Wysoczański  -  "Dyplomacja polska wobec biskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie międzywojennym"

 • Marek Ambroży  -  "Historyczne i teologiczne tło powstania starokatolicyzmu"

 

Kościół  Starokatolicki Pastorin  Angela Berlis  -  "Franciszek Hodur und die alt-katholischen Bischöfe der Utrechter Union bis 1907"

 

Kościół Rzymskokatolicki
 • Ks. Daniel Olszewski  -  "Uwarunkowania historyczne powstania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego"

 • O. Zdzisław J. Kijas  OFM Conv.  -  "Franciszek Hodur. Lata seminaryjne. Rys sylwetki na podstawie dokumentów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie"

 • Ks. Władysław Nowak  -  "Mszał pierwotny Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego"

 • Ks. Edward Warchoł  -  "Biskup Franciszek Hodur a rozłam w Polskim Narodowym Kościele Katolickim w 1931 roku"

 • Ks. Lucjan Balter  SAC  -  "Sobór Watykański I  a  starokatolicyzm"

 • Ks. Józef Mandziuk  -  "Powstanie Kościoła Starokatolickiego na Śląsku"

 • Ks. Andrzej Kopiczko  -  "Kościół polskokatolicki na Warmii, Mazurach i Powiślu po II wojnie światowej"

 

inni  naukowcy
 • Izabela Rusinowa  UW  -  "Ruchy niezależne w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych przełomu XIX / XX w."

 • Hieronim Kubiak  UJ  -  "Franciszek Hodur - Szkic biogramu"

 • Bożena Domagała  OBN w Olsztynie  -  "Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce.  Inspiracje ideowe"

 • Krystyna Darczewska  WSP w Zielonej Górze  -  "Indywidualność biskupa F. Hodura w określaniu tożsamości PNKK"

 • Konrad Białecki  UAM  -  "Biskup Franciszek Hodur w publikacjach rzymskokatolickich"

 • Tadeusz Stegner  UG  -  "Starokatolicyzm na ziemiach polskich od lat 70. XIX wieku  do II wojny światowej.  Stosunek państw zaborczych  i  II Rzeczpospolitej do starokatolicyzmu"