Dialog

Kościoła  Polskokatolickiego

z  Kościołem  Rzymskokatolickim  w  Polsce

 

 

Trudny   początek

 

   
   Hasłem Kościoła Polskokatolickiego, jak i innych Kościołów starokatolickich, jest : 
Powrót do źródeł!  Trwać przy tym, co "było na początku"! 
Nie chodzi oczywiście tylko o czasowy początek Kościoła, lecz o ten jego początek na tamtym świecie, który jest w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie i w podstawowym porządku założonym przez niego wśród Apostołów.

"Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę"

List do Hebrajczyków ( 10,12)

  

    Wierzymy, że Kościół - który w Liście do Hebrajczyków przedstawiony jest przede wszystkim jako pielgrzymujący lud Boży, który zmierza ku przyszłemu Królestwu chwały - może swój cel osiągnąć tylko wtedy, jeśli pozostanie wierny swoim źródłom, pozycji wyjściowej swojej pielgrzymki i porządkom, z którymi rozpoczął on swoją pielgrzymkę.
   Kościół  Polskokatolicki może stanowić tylko mały oddział szturmowy w tym pielgrzymującym ludzie Bożym, ale jest zdania, że winien być wysłuchany i poważnie potraktowany przez inne Kościoły.  
Kościół nasz będzie niezachwianie wysuwał swoje propozycje eklezjologiczne i ekumeniczne.  
"Bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę".

 

   Stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim i Polskokatolickim były bardzo skomplikowane 
i z istoty swej obciążone zaszłościami.      Sytuacja zmieniła się, gdy zwierzchnikiem Kościoła został   
bp prof. dr hab.Wiktor  Wysoczański

   Do rozpoczęcia dialogu teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim 
i  Polskokatolickim przyczyniły się też starania  bp  Hansa  Gernego - zwierzchnika Kościoła  Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii.  

 

Witraż
znajdujący się
w starokatolickim kościele
w Egmond ann Zee  ( Holandia)

 Oficjalne spotkanie zwierzchników obu Kościołów  
-  Prymasa  Józefa  Glempa  
i  bp Wiktora  Wysoczańskiego  -  odbyło się w dniu  31. 01. 1997 r. .

  Podczas tego spotkania uzgodniono, 
iż należy rozpocząć ekumeniczny dialog. 

 

 

 

 

 

   12. 02. 1997 r. Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego przesłał list Jego Eminencji kard. Józefowi Glempowi z prośbą o zainicjowanie na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski sprawy rozpoczęcia dialogu ekumenicznego pomiędzy naszymi Kościołami.

Pełny tekst ...

 

   W dniu  2. 04. 1997 r.  kard.  J. Glemp,  wystosował pismo do ks. bp  Alfonsa  Nossola, przewodniczącego  Rady do Spraw Ekumenizmu, w którym - wyrażając stanowisko  Konferencji Plenarnej Episkopatu - poprosił o nawiązanie kontaktu z Kościołem Polskokatolickim. 

Pełny tekst ...

 

 
   W dniu  22.04. 1997 r. ks. bp  W. Wysoczański  przekazał ks. bp  A. Nossolowi  dokumenty 
i korespondencję dotyczącą dialogu pomiędzy  Kościołem Rzymskokatolickim  a  Kościołami starokatolickimi, w tym z  Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w USA i Kanadzie. 

Pełny tekst ...

 

 
   11. 12. 1997r.
  bp A. Nossol przesłał na ręce bp W. Wysoczańskiego pismo zawiadamiające, że  
292 Konferencja Plenarna Episkopatu w Częstochowie zatwierdziła osobowy skład rzymskokatolickiej strony dialogu z  Kościołem Polskokatolickim.

   6. 01. 1998 r. bp Jacek Jezierski - Biskup Pomocniczy Warmiński informuje bp W. Wysoczańskiego, że został wyznaczony, wraz z dwoma teologami, do podjęcia kontaktu ( dialogu teologicznego) z naszym Kościołem.

 
   W dniu  10. 02. 1998 r. w  Konstancinie k. Warszawy, w  Domu Konferencyjnym 
im. bp Edwarda Herzoga, rozpoczął się oficjalny dialog ekumeniczny pomiędzy  Kościołem Polskokatolickim  a  Kościołem Rzymskokatolickim.

 

 

  W spotkaniu uczestniczyli
z Kościoła Polskokatolickiego : 

bp prof. dr hab. 
W. Wysoczański -            Zwierzchnik  Kościoła


ks. inf. mgr
Kazimierz Bonczar - 
sekretarz Rady Synodalnej


ks. inf.
Henryk Buszka - 
oficjał Sądu Biskupiego
Dom knferencyjny
im. bp Edwarda Herzoga
w Konstancinie, k. Warszawy

Kościół Rzymskokatolicki
reprezentował : 

bp dr Jacek Jezierski
Biskup Pomocniczy Warmiński

ks. dr hab. 
Edward Warchoł

ks. dr hab. 
Zdzisław Kijas  OFMConv.
( franciszkanin)

 

 

 

   W komunikacie obrad stwierdzono :
" W duchu modlitwy Chrystusowej aby wszyscy byli jedno, przedstawiciele obu Kościołów wyrazili radość z rozpoczętego dialogu i pragnienie dążenia do jedności ".